Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.
182 views
हिंदू धर्मात यज्ञ करतात. पण यज्ञ सांगण्याचा अधिकार कोणासही नाही. मग कोणास आहे? त्यांना काय म्हणतात?
in Hindu - Traditions by (11.2k points)

1 Answer

0 votes
यज्ञक्रिया करणार्‍यांना ’ऋत्विज’ म्हणतात.

हे चार गटात विभागलेले असतात.
१ - होता -
या गटात होता व त्याचे साहाय्यक म्हणून मैत्रावरुण, अच्छावाक व ग्रावस्तुत्‍ मिळून चार ऋत्विज.
२ - उद्‍गाता -
या गटात उद्‍गाता व त्याचे साहाय्यक प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य मिळून चार ऋत्विज.
३ - अर्ध्वयू -
या गटात अर्ध्वयू व त्याचे साहाय्यक प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा व उन्नेता मिळून चार ऋत्विज.
४ - ब्रह्मा -
या गटात ब्रह्मा व त्याचे साहाय्यक ब्राह्मणाच्छंसी, आग्नीथ्र व पोता मिळून चार ऋत्विज मिळून सोळा व सदस्य हा सतरावा ऋत्विज सर्व यज्ञावर देखरेख ठेवीत असतो.
by (11.2k points)
...