TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रबोधसुधाकर - विषयानुक्रमणिका

भगवान् शंकराचार्य कृत ’प्रबोध सुधाकर’ हा लघु प्रकरण ग्रन्थ ज्ञान देणाराही नाही परंतु ज्ञानाचा अनुभव करणारा आहे. या ग्रन्थात जीवनोपयोगी वैराग्य ज्ञान आणि भक्तिची विस्तृत चर्चा आहे.विषयानुक्रमणिका
देहनिंदाप्रकरणम्।

विषयानिंदाप्रकरणम्।

मनोनिंदाप्रकरणम्।

विषयनिग्रहप्रकरणम्।

मनोनिग्रहप्रकरणम्।

वैराग्यप्रकरणम्।

आत्मासिद्धिप्रकरणम्।

मायासिद्धिप्रकरणम्।

लिड्र्देहादिनिरुपणप्रकरणम्।

अद्वैतप्रकरणम्।

कर्तॄत्वभोक्तॄत्वप्रकरणम्।

स्वप्रकाशताप्रकरणम्।

नादानुसंधानप्रकरणम्।

मनोलयप्रकरणम्।

प्रबोधप्रकरणम्।

द्विधाभक्तिप्रकरणम्।

ध्यानविधिप्रकरणम्।

सगुणनिर्गुणयोरैक्यप्रकरणम्।

आनुग्रहिकप्रकरणम्।

श्रीभारती विजयते।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-11T21:06:36.5530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मिनहू

  • क्रि.वि. वर सांगितलेल्या महिन्याचा ; त्याच महिन्याचा ; चालू महिन्याचा . नववे जमादिलावरचीं पत्रें बेविसावें मिन्हूस सादर झालीं - पया २१० . [ अर . मिन्हुव ] 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site