TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

बकासुर

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दीक्षा

 • स्त्री. १ एखादे व्रत वगैरे घेतले असतां त्याच्या प्रारंभापासून समाप्तीपर्यंत तत्संबंधी केलेले नियमाचरण . ( क्रि० घेणे ). २ आचरणाची रीत ; नेम ; क्रम . ( क्रि० धरणे ). अलीकडे याने दीक्षा बरी धरली आहे . ३ ( ल . ) मोठ्या कामांत पडणे , ते अंगावर घेणे . ( क्रि० घेणे ). ४ एखाद्या पंथाचा किंवा कलेचा स्वीकार करणे , अनुयायी बनणे . ( क्रि० करणे ; होणे ). ५ व्रत . असेचि धरली नयच्युतदमार्थ दीक्षा करी । - केका १६ . ६ उपदेश ; शिक्षण . विडी ओढण्याची आपणांस कोणी दीक्षा दिली ? [ सं . ] 
 • स्त्री. १ एखादे व्रत वगैरे घेतले असतां त्याच्या प्रारंभापासून समाप्तीपर्यंत तत्संबंधी केलेले नियमाचरण . ( क्रि० घेणे ). २ आचरणाची रीत ; नेम ; क्रम . ( क्रि० धरणे ). अलीकडे याने दीक्षा बरी धरली आहे . ३ ( ल . ) मोठ्या कामांत पडणे , ते अंगावर घेणे . ( क्रि० घेणे ). ४ एखाद्या पंथाचा किंवा कलेचा स्वीकार करणे , अनुयायी बनणे . ( क्रि० करणे ; होणे ). ५ व्रत . असेचि धरली नयच्युतदमार्थ दीक्षा करी । - केका १६ . ६ उपदेश ; शिक्षण . विडी ओढण्याची आपणांस कोणी दीक्षा दिली ? [ सं . ] 
 • ०गुरु पु. दीक्षा देणारा , शिकवण देणारा , उपदेश देणारा पुरुष . बरवेयां देवां दीक्षा गुरु । - शिशु १५२ . दीक्षित पु . १ सोमयाग करणारा ; ज्याने यज्ञ केला आहे असा पुरुष किंवा त्याचा वंशज . तेथ सोहंमंत्रे दीक्षिती । इंद्रियकर्माचिया आहुती । - ज्ञा ४ . १३७ . २ ( ल . ) धर्मकृत्यांत गुंतलेला किंवा कलाकौशल्य , शास्त्र यांत प्रविण असलेला . ३ ( ल . ) कुशल ; अतिशय हुषार ; मर्मज्ञ . 
 • ०गुरु पु. दीक्षा देणारा , शिकवण देणारा , उपदेश देणारा पुरुष . बरवेयां देवां दीक्षा गुरु । - शिशु १५२ . दीक्षित पु . १ सोमयाग करणारा ; ज्याने यज्ञ केला आहे असा पुरुष किंवा त्याचा वंशज . तेथ सोहंमंत्रे दीक्षिती । इंद्रियकर्माचिया आहुती । - ज्ञा ४ . १३७ . २ ( ल . ) धर्मकृत्यांत गुंतलेला किंवा कलाकौशल्य , शास्त्र यांत प्रविण असलेला . ३ ( ल . ) कुशल ; अतिशय हुषार ; मर्मज्ञ . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मंदार गणेश उपासनेची सविस्तर माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.