TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

जयरामसुत

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लुबलुब

  • स्त्री. वटवट ; बडबड ; कंटाळवाणे भाषण ; टुरटुरणे ; मुलांचे भराभर बोलणे . [ ध्व . ] लुबलुब - बां - क्रिवि . 
  • लुबरेपणाने ; पुन्हां पुन्हां मध्ये तोंड घालून ; मध्ये तोंड घालून ( दुसर्‍याचे बोलणे थांबविण्याकरितां रागाने उपयोगांत आणतात ). चार वेळां तुला बोलूं नको म्हणून सांगितले तरी माक्त्याने लुबलुबां बोलतोस . 
  • शेळी इ० नी मचमचां खाणे याचे अनुकरण करुन ( क्रि० खाणे ). भराभर परंतु हलकी पावले टाकून चालण्याच्या अनुकरणावरुन ( क्रि० चालणे ). जोराची दंगल अगर बडबड दाखविणारा शब्द . ( क्रि० करणे ). लुबलुबणे - अक्रि . हलणे ; लवलवणे . 
  • f  Tiresome chatter or clack. 
RANDOM WORD

Did you know?

मंदिराला कळस बांधतात, पण घरातील देव्हार्‍याला कळस का नसतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site