Dictionaries | References
R

Rāmatāpanīya-upaniṣad

Rāmatāpanīya-upaniṣad  
Variations : RāmatUp.; Rāmat.

  |  
अर्ण   आत्मन्   कुलिक   गिरिश   ज्योतिस्   दिवाकर   धनद   प्रीति   पार्षद   भुवनेश   भावन   महादेव   महापद्म   मातृका   विश्वक   विश्वाधार   सर्वकाम   सुरेश्वर   हिरण्यरेतस्   अवस्थात्रय   गदा   पीठ   वैखरी   अक्षर   अग्निबीज   अप्रज्ञ   अभक्ष्यभक्षण   अर्चाविधि   अर्धचन्द्र   अर्धमात्र   अरिन्   अवतारिन्   अव्यपदेश्य   अव्यवहार्य   अशरीरिन्   अस्त्र   आत्ममूर्ति   आदि   इज्य   उत्कर्षिणी   उपायिन्   उपास्ति   उपासितव्य   ऊर्मि   ऋच्   एकचिन्मय   एकदण्डिन्   एकीकृ   ऐशान   कङ्कोल   कूट   कुण्डिनी   कपीन्द्र   कपीश्वर   कमलासन   क्रिया   क्रोध   कुलनाग   केवलद्रव्य   क्षुधा   क्ष्वेड   क्षान्त   कील   कोण   कोशकारी   कोसलजा   गिर्   गोत्व   घटश्रोत्र   चिदात्मन्   चिदानन्दमय   चिन्मय   जगत्प्राण   जगद्योनि   जगदाधार   ज्ञान   ज्ञानमयी   ज्ञानात्मन्   जन्मान्तरित   ज्वालिनी   जानकीदेहभूष   जानकीमन्त्र   जीवत्व   तेजस्   तत्त्व   तुर्य   त्र्यश्र   त्राणन   त्रिकाल   त्रिकोण   त्रिकोणक   त्रिमूर्ति   त्रिमात्रिक   त्रिरेखापुट   तूलपटी   तूलिका   तूली   त्वच्   तादात्मक   तान्त   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP