Dictionaries | References
S

Susruta.

Susruta.;Suśruta;Suśruta  
Variations : Susr.; Susr.; Suśr. ; Suśr.; Śuśr.

  |  
अन्ध   अभीरु   अरुज   अरिष्टा   अंशुमती   आगस्त्य   आर्तिमत्   आर्द्रक   इक्ष्वाकु   इन्द्रकील   इष   उडुपति   उत्तमा   उदग्र   उद्दाल   उद्दालक   उदारधी   ऊर्ध्वग   ऋष्य   ओजस्   औद्दालक   औदुम्बर   कैटभ   कुणि   कृतवीर्य   कम्पन   कुम्भीनस   कृमिल   कर्णिकार   क्रथन   करम्भ   करहाटक   क्रोष्टु   कलशी   कलिङ्ग   कैशिक   क्षुद्रक   क्षाम   क्षीरिन्   कुस्तुम्बुरु   केसरिन्   काञ्चन   काञ्ची   कारीष   कालक   कालीयक   काशिराज   कोहल   कौशल   कौशिक   गद   गन्धर्व   ग्रसन   गवाक्ष   गाङ्गेय   गोतीर्थ   गौरिक   चक्रक   चन्द्रोदय   चित्रक   चिरायुस्   छगल   जटिला   ज्योतिष्क   ज्योतिस्   जाङ्गल   जीमूत   तेजोवती   तपस्   तपस्य   तुम्बुरु   तार्क्ष   तार्क्ष्य   दधिमुख   दुर्वार   देवग्रह   देहिन्   दान्त   दार्वी   दिवोदास   दीर्घिका   धृतिमत्   धन्वन्तरि   नैगमेय   नदीज   नन्दन   नन्दी   नभस्   नैरृत   नलसेतु   नैषध   नीलकण्ठ   पञ्चक   पुण्डरीक   पुत्रक   पथ्य   पृथिवी   पद्म   पनस   प्रकृति   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP