Dictionaries | References
S

Sisupâlavadha.

Sisupâlavadha.;Śiśupāla-vadha  
Variations : Si.; Si. ; Śi.; Si ; Śiś.; śiś

  |  
अङ्ग   अन्ध   अनालम्ब   अर्यमन्   अलघु   अहीन   आगस्त्य   आत्मन्   आयति   इन   इल   इष   उतथ्य   उदग्र   उपत्यका   उर्वरा   ऐलविल   ककुभ्   कैटभ   कनकाङ्गद   कलापिन्   कलिल   काद्रवेय   कार्ष्णि   कालिय   कालीयक   खलु   गज   गद   गोमुख   चक्रिन्   चुञ्चु   चेदि   चन्द्र   जयन्त   जागुड   जाम्बूनद   तक्षन्   तपस्   तार्क्ष्य   तिग्म   दण्ड   देहिन्   दानम्   दारुक   धातृ   धामन्   नन्दन   नभस्   नभस्वत्   नमुचि   निर्मोक   पणव   पतङ्ग   पताकिन्   पृथु   पथ्य   प्रति   प्रदोष   प्रभु   प्रमद   प्रश्रय   पुरुष   प्रस्ताव   प्रसभ   परिघ   प्रियक   पूषन्   पाञ्चजन्य   पाटल   पिशङ्ग   पिशुन   बभ्रु   बृहत्   बोधिसत्त्व   भानुमत्   मेघवाहन   मन्दर   मनुष्यधर्मन्   मुर   मूर्धन्   मर्मन्   महत्   महामनस्   मातङ्ग   मातरिश्वन्   रम्भा   राजक   राजन्   रोचना   रोचमान   लक्ष्मण   वैजयन्ती   वृत्ति   वेताल   वपुस्   व्युष्ट   वाग्मिन्   वाच्   वाजिन्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP