Dictionaries | References
Ś

Śatruṃjaya Māhātmya

Śatruṃjaya-māhātmya  
Variations : Śatr.

  |  
अल्पस्वमत्   उद्वस   उद्विज्   उपदा   उपमानवत्   उल्लस्   कपर्दयक्ष   कपर्दिन्   कर्कर   कलापिनी   खानि   चमत्कृत   चित्रकृत्   जगदम्बा   जटिल   जयमती   जल   जलवीर्य   जाङ्गल   जाजनाग   जाम्बवती   जाम्बवत्   जावड   जीवक   ज्योतिस्   झरत्   ढङ्क   ढौकन   तटिनी   तनूरुह   तपस्विता   तरणि   तालध्वज   तालध्वजी   तुरगी   त्रिखण्ड   त्रिसंध्यम्   दक्षिण   दण्डवीर्य   दिग्दन्तिन्   दुष्कर्मसूदन   दुष्प्रसह   दुस्तप   देवपाल   देशना   देशान्तरिन्   दोलित   द्रङ्ग   द्रविड   द्राविड   द्रु   धम्मिल्ल   धरण   ध्वनित   ध्वानितदुन्दुभि   नगेश   नति   नन्दीश्वर   नाकिनाथ   नागिल   नागेन्द्र   नाभेय   निधानेश   निरापद्   निर्नाशिन्   निर्निमेष   निवेशन   नीलवत्   नैर्मल्य   पञ्चमार   पञ्चवर्षीय   पद्म   परमेष्ठि   परवादिन्   पलाय्   पल्लव   पवित्रय   पाण्डुक   पुण्डरीक   पुण्यभरित   पुण्यभाजिन्   पुण्यराशि   पुष्पदन्त   पूर्वाचल   पोतधारिन्   प्रतिक्रम्   प्रतिधा   प्रतिबन्धमुक्त   प्रतिश्रुति   प्रफुल्लनेत्र   प्रभावक   प्रवर्तिन्   प्रसाद   प्रसृप्   प्रातिपद   फलग्रह   फेट्कार   फेत्कृत   बन्ध   बलविर्य   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP