Dictionaries | References
S

Saṃgīta-sārasaṃgraha

Saṃgīta-sārasaṃgraha  
Variations : Saṃgīt.; Saṃgītas.; Saṃg.

  |  
प्रत्यङ्ग   प्रभावती   प्रीति   भूपति   भानवी   भाविनी   मृगी   मङ्गल   मण्डक   मुरु   महानन्द   मिश्रक   रूपक   ललिता   वैकुण्ठ   वर्धन   विशाला   वीरविक्रम   वीरा   शर्कर   शान्ता   सुखद   सुभगा   सुभद्रा   सुमुखी   सिद्धि   सिन्धु   सौवीर   हर्षवर्धन   प्रमाण   वर्धमान   वीरश्री   अग्रतलसंचार   अपस्वर   प्रतिमुखरी   प्रतिमुखी   प्रतिमञ्च   प्रतिमञ्चक   प्रथममञ्जरी   प्रयत्ना   पूर्वसूरि   प्रस्तार   प्रसर   प्रसारिणी   प्रसारिन्   प्रसिद्धा   प्राणिभव   प्लुतमेरु   फुत्कृति   फुत्काररन्ध्र   बन्धनृत्य   ब्रह्मताल   ब्रह्मवीणा   ब्राह्मी   बृहन्नाट   बिन्दुमालिन्   भग्नताल   भृङ्ग   भ्रादिनी   भार   भावक   भावनेरि   भित्र   भीतगायन   मुक्ताख्य   मुकुन्द   मकरन्द   मुखचालि   मुखज   मुखरन्ध्र   मुखावरी   मेघमिल्लारिका   मेघरङ्गिका   मेघरङ्गी   मेघराग   मङ्गलाचार   मञ्च   मञ्चक   मञ्चनृत्य   मञ्चिका   मट्ट   मतंगजा   मत्सरी   मत्सरीकृता   मदन   मदन्तिका   मृदुमध्या   मुद्रा   मेदिनी   मधुकारी   मधुकिरी   मधुमाधवी   मध्य   मध्यम   मध्यमग्राम   मध्यमध्या   मध्यमा   मध्यमादि   मध्यमादी   मध्या   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP