Dictionaries | References
S

Sâhityadarpaṇa.

Sâhityadarpaṇa.;Sāhitya-darpaṇa  
Variations : S. D.; S.D. ; Sāh.

  |  
अक्षमा   अङ्क   अङ्कास्य   अङ्कुरण   अङ्गम्   अङ्गिन्   अञ्जन   अतिशय   अतिहसित   अधिकार   अधिबल   अधिबलम्   अधिवसति   अध्वगति   अनञ्जन   अनिगीर्ण   अनुकूल   अनुक्तसिद्धि   अनुगम   अनुगुण   अनुत्साहता   अनुनय   अनुनिर्देश   अनुपात्त   अनुप्रास   अनुभयात्मन्   अनुभाव   अनुभावन   अनुमानम्   अनुरणन   अनुरणनम्   अनुविद्ध   अनुवृत्ति   अनुवेध   अनुस्वान   अनूद्देश   अनून   अनौचित्य   अनौजस्य   अनौजस्यम्   अनौद्धत्य   अन्त   अन्तःपुरीय   अन्तर   अन्तरा   अन्तरित   अन्तर्भू   अन्य   अन्यथय   अन्योढा   अन्योन्य   अन्वय   अन्वापदीन   अन्वित   अपकर्षक   अपकृष्   अपत्य   अपत्यप्रत्यय   अपवक्त्र   अपवक्त्रक   अपवारित   अपवारितम्   अपस्मार   अपहसित   अपह्नव   अपह्नुति   अपास्   अपुष्ट   अपुष्टार्थ   अपेक्ष्   अपोह्   अप्रतिपत्ति   अप्रतीत   अप्रयुक्तता   अप्रयुक्तत्व   अप्रस्तुत   अभङ्ग   अभवत्   अभिज्ञान   अभिदूति   अभिधा   अभिधानम्   अभिधेय   अभिनिविष्टता   अभिनेय   अभिप्रदर्शन   अभिबल   अभिबलम्   अभिमान   अभिलाप   अभिव्यक्ति   अभिव्यञ्जक   अभिषह्   अभिसंधि   अभिसम्बन्ध   अभिसरण   अभिसार   अभिसारस्थान   अभिसारिका   अभिसृ   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP