Dictionaries | References
S

Sâhityadarpaṇa.

Sâhityadarpaṇa.;Sāhitya-darpaṇa  
Variations : S. D.; S.D. ; Sāh.

  |  
अञ्जन   अमरेश   अश्मन्   आग्नेयपुराण   आत्मन्   आनन्द   ओजस्   कुम्भ   कलिङ्ग   कौशिक   कौशिकी   चण्डकौशिक   चन्द्रशेखर   चन्द्रहास   चित्रभानु   तपस्विन्   दशमुख   धर्मिन्   नभस्   नीलिनी   प्रकृति   प्रति   प्रतीप   पुरुषोत्तम   प्राप्ति   पुष्टि   पाञ्चाली   बिन्दु   बिन्दुमती   बिम्ब   बोध्य   भानुदेव   भावन   महाव्रत   मालय   रूपक   लौहित्य   वृत्ति   वैदर्भ   वाच्   वातिक   वाम्य   वामा   विधृत   विभा   विष्णुदत्त   शृङ्ग   शम्बर   संकोच   सैन्धव   स्फोटन   सम्भव   संयमन   संवेद्य   साध्य   सिद्धा   सिद्धि   हला   गर्भ   तटी   अश्लील   आविष्कार   इतिवृत्त   उज्ज्वल   उद्‍बोधक   गद्य   गभीर   गर्दभ   गर्भित   गर्व   ग्राहक   गोपनीय   जडता   जागरूक   पटल   प्रकरण   प्रकाश   प्रकाशक   परकीय   प्रगल्भ   प्रणीत   प्रतिपादन   पर्याय   प्रयोजक   प्रयोज्य   प्रलय   प्रवर्तक   प्रस्तावना   प्रसाद   परिशीलन   परिहार   पश्चात्ताप   पुष्प   पात्र   पाद   फल   भयानक   भाविक   योग्यता   रमणीय   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP