Dictionaries | References
R

Râjatarangiṇî.

Râjatarangiṇî.;Rājataraṃgiṇī;Rājataraṃgiṇī  
Variations : Râj. T.; Raj. T; Rāj.T.; Rāj T.; Rājat.; Rāj.

  |  
अक्षपटल   अक्षयिणी   अखण्डमण्डल   अघदेव   अचाक्रिक   अजितापीड   अट्ट   अट्टपतिभागाख्यगृहकृत्य   अट्टालिका   अट्टिलिका   अतिप्रसङ्ग   अधिश्रोत्रम्   अध्वाधिप   अध्वेश   अनाशिस्   अनुत्थान   अनुबाध्   अनूरु   अन्तसत्क्रिया   अन्धु   अन्वयिन्   अपजिहीर्षु   अपपादत्र   अपपीडा   अप्रतिकरेण   अप्रातिलोम्य   अप्रौढ   अभिजन   अभिनव   अभिमन्यु   अभिमन्युपुर   अभिमन्युस्वामिन्   अभिवह्   अभिषेणन   अभीक्ष्णम्   अभ्यमित्रीणता   अभ्युदयिन्   अभ्युपविश्   अमन्द   अमलीमस   अमार   अमार्ग   अमृतकेशव   अमृतप्रभा   अमृतभवन   अमृताकर   अमृतेश्वर   अमोघपतन   अम्बराधिकारिन्   अयःशङ्कु   अयोनिजत्व   अरघट्ट   अरमुडि   अररि   अराजान्वयिन्   अर्धनिष्पन्न   अर्धोरुक   अलखान   अलसेक्षण   अवगल्   अवगीत   अवग्राह   अवतारित   अवतृ   अवधूत   अवन्तिदेव   अवन्तिपुर   अवन्तिवर्मन्   अवन्तिस्वामिन्   अवभा   अवरज   अवरुद्धिका   अवर्ण   अवष्टम्भ्   अवस्कर   अवस्करमन्दिर   अवस्थान   अवाचाल   अविक्रिय   अविगान   अविग्रह   अविघ्नतस्   अविचार   अविभक्त   अविमुक्तापीड   अविलुप्त   अविश्वसत्   अविसंवादिन्   अव्यपोह्य   अव्यभिचारिन्   अव्यवस्था   अव्याज   अशङ्कित   अशङ्कितम्   अशङ्क्य   अशून्य   अशृङ्ग   अशोकेश्वर   अश्रुतवत्   अश्व   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP