Dictionaries | References
P

Panchatantra | पंचतंत्र

Panchatantra ;Pañcatantra;Pañcatantra  
Variations : पंचतत्र; पंचतंत्र; Pt. ; Pt. ; Panch. ; Pāṇ.; Pān. ; Pt; Pañcat.; Pañc.; Pān; Pañc

  |  
            अकस्मात्   अकिंचित्कर   अक्का   अक्ष   अक्षत   अक्षर   अगोचर   अग्नि   अग्निपतन   अग्निप्रदान   अग्निमुख   अग्र   अग्रत   अग्रे   अङ्ग   अङ्गम्   अचिन्तित   अच्छिद्र   अज   अजननि   अजर   अजात   अज्ञ   अञ्जन   अञ्जलि   अणु   अतिक्रम   अतिक्रम्   अतिक्रान्त   अतिथि   अतिप्रसङ्ग   अतिभ   अतिरिच्   अतिवाहनम्   अतीत   अतुल   अत्यच्छ   अत्यन्त   अथ   अदक्षिण   अदर्शनम्   अदर्शनीभू   अदान   अदृष्ट   अद्यतनीय   अधमाधम   अधस्   अधस्तात्   अधारणक   अधिक   अधिकार   अधिकारिन्   अधिकृत   अधिगम   अधिगम्   अधिरुह्   अधिष्ठानम्   अधिष्ठित   अध्यर्ध   अनन्त   अनन्तर   अनन्य   अनय   अनर्थ   अनर्ह   अनल्प   अनवेक्षणम्   अनशनम्   अनश्व   अनागत   अनागतविधातृ   अनात्मन्   अनित्य   अनुकृत्य   अनुग   अनुगत   अनुगति   अनुगम्   अनुग्रह्   अनुजात   अनुजीविन्   अनुज्ञा   अनुप्रविश्   अनुप्रवेश   अनुयोग   अनुरक्ति   अनुरञ्ज्   अनुरूप   अनुरोध   अनुवर्तिन्   अनुव्रज्   अनुशुच्   अनुष्ठानम्   अनुसरणम्   अनुसारक   अनृत   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP