Dictionaries | References
P

Panchatantra

Panchatantra ;Pañcatantra;Pañcatantra  
Variations : Pt. ; Pt. ; Panch. ; Pāṇ.; Pān. ; Pt; Pañcat.; Pañc.; Pān; Pañc

  |  
अङ्ग   अञ्जन   अन्तक   अन्धक   अनन्त   अपि   अभिभू   अमर्षण   अरिमर्दन   अश्वतर   आत्मन्   आपूरण   आयति   आयुस्   आषाढभूति   ईदृश्   उत्तरापथ   उशनस्   ऋतुकाल   कपोतक   कम्बुग्रीव   कुम्भ   कलापिन्   क्षेत्रपाल   कालकूट   कौशल   कौशिक   गन्धर्व   गाण्डीव   घटकर्पर   चक्रधर   चण्डिका   चन्द्र   चान्द्रायण   चित्रक   चित्ररथ   चित्राङ्ग   जम्बुक   जैमिनि   दण्ड   दुर्विगाह   दर्शनीय   दानम्   दीक्षित   दीप्ताक्ष   धनिक   धर्मबुद्धि   नग्नक   नन्द   नन्दक   नन्दन   नागारि   नीलिनी   पञ्चरात्र   पतङ्ग   पूतिका   पथ्य   पद्मसरस्   प्रकृति   प्रति   प्रतीप   प्रथित   प्रदातृ   प्रदोष   पर्युषित   प्रश्रय   पुरुष   प्रस्ताव   प्रहरण   प्राजापत्य   प्राप्ति   प्रियदर्शन   पुष्कर   पुष्कल   पाक   पात   पिङ्गल   पिठर   पिशुन   ब्रह्मदत्त   बिम्ब   भूरि   भावन   भोगिन्   मेघनाद   मेघवर्ण   मण्डक   मणिभद्र   मदोत्कट   मधुप   मेधाविन्   मन्दविसर्पिणी   मर्मन्   महत्   महाकाय   महात्मन्   महानुभाव   महिलारोप्य   मित्रवत्   रूपक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP