Dictionaries | References
P

Pañcadaṇḍacchattra-prabandha

Pañcadaṇḍacchattra-prabandha  
Variations : Pañcad.

  |  
क्षेत्रपाल   चतुरिका   पदाति   प्रदेश   अनुज्ञाप्य   इक्षुक्षेत्र   इत्वर   इन्द्रच्छन्द   इभ्य   उत्ताल   उदयोन्मुख   ऊर्ध्वभूमि   ऊर्ध्वरेखा   औदार्यता   कक्कोली   कटिसूत्र   कणिका   कनकमाला   कनकसेन   कनकावली   कनी   करग्रहण   करमोक्ष   क्रीडास्थान   कुलीय   कृष्णाहि   क्षेत्रप   कान्दविक   कालरात्रि   कालरात्री   कालिक   काष्ठचिता   काष्ठभक्षण   काष्ठाधिरोहण   कीदृगाकार   गन्धवहश्मशान   गन्धिकापण   गुप्तगृह   ग्रह्   गल्लमसूरी   गव्यूत   गृहस्वामिनी   गौडदेशीय   घूक   घूत्कार   चङ्गेरिक   चट्   चूडीय   चतुःशालिका   चतुर्द्वार   चतुष्क   चम्पन   चुलुक   छगण   छलद्यूत   जयकर्ण   जातीफल   जिनदेव   जिनन   जिनेश   डोडी   तुम्बर   त्याजित   त्रुट्   त्रटत्रट   तरवारि   त्रिपुरा   त्रिसर   तामलिप्ती   तिलक   तीर   तोतिला   दुद्धर   दन्तपावन   दन्तभङ्ग   द्यूतफलक   देवकुलिका   देवदमनिका   देवदमनी   द्वारस्थित   द्विनेत्र   द्विसप्तसंख्याक   दशदिश्   दाय   धारावास   नक्रचक्र   न्यक्कृति   नववार्षिकदेशीय   नवसर   नागपुत्र   नारीकुञ्जर   नालिक   निर्झर   निर्झरण   निर्विवेकता   पञ्चदण्ड   पटहीवादक   पतीय   पृथ्वीतल   प्रक्षर्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP