Dictionaries | References
M

Mṛichchhakaṭika

Mṛichchhakaṭika (R. D. Karmarkar, 1937).;Mṛcchakaṭikā  
Variations : Mk.; Mk. ; Mṛcch.

  |  
अङ्गारक   अञ्जन   अम्बिका   अलघु   आर्यक   ककुभ्   कङ्क   कुशीलव   क्षीरिन्   कार्त्तिकेय   कौशल   गृहपति   गान्धर्व   चक्रधर   देवव्रत   नीप   प्रकृति   पर्जन्य   प्रत्यग्र   प्रति   प्रदोष   पर्वत   प्रवहण   पुरुष   प्रीति   परोक्ष   पुष्टि   बलाक   बालमित्र   मदनिका   महत्तर   वाजिन्   वीरक   शामित्र   संयमन   सुवेल   ह्री   हंसी   गल   गौतम   बालाग्र   अलम्   असंबद्ध   उज्ज्वल   गणिका   गणित   गर्दभ   गात्र   पण   पर   प्रकरण   प्रकर्ष   प्रकाश   पूर्ण   प्रणाली   प्रतिपुरुष   परम   पर्यटक   प्रश्न   प्रसरण   परिचय   पारितोषिक   पाश   मुखर   रसिक   विपर्यास   संतप्त   अकार्य   अगुण   अग्र   अगाध   अज्ञात   अथ   अध्वान   अधिकरणम्   अधिकरणिक   अनुकम्प्   अनुगुण   अनुगत   अन्तःप्रचलित   अन्तर   अन्तरेण   अन्तर्हित   अन्तरि   अनुद्वेजयत्   अनुद्विग्न   अनुनेय   अनुनायिक   अनुरक्त   अनुविद्ध   अन्विष्   अनुशुच्   अनुसंधा   अनुसार   अनिमित्त   अनिर्वेदित   अनिर्वाहणशील   अपेक्ष्   अपद्म   अपध्वस्त   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP