Dictionaries | References

महाभारत अनुशासनपर्व

महाभारत अनुशासनपर्व  
Variations : म. अनु.; अनु.; Anuśāsana Parva; Ānuśāsana Parva; Anusāsana Parva; Mb.13.; Mb13; Mbh.xiii

  |  
अकृतव्रन   अक्षीण   अग्निपुर   अगस्त्य   अंगिरस्   अङ्गिरस्   अजनाभ   अजमीढ   अञ्जलिकाश्रम   अणिमाण्डव्य   अत्रि   अथर्वन्   अथर्वा   अदृश्यंती   अनुकर्मा   अनुगोप्ता   अन्तर्धामा   अन्धक   अनन्त   अनरण्य   अनालम्ब   अनिरुद्ध   अपरनन्दा   अंबरीष   अंभोद   अम्बरीष   अम्बुवाहिनी   अम्भोरुह   अमर्षण   अर्जुनक   अर्णशाला   अरुन्धती   अर्वावसु   अरालि   अश्ववती   अष्टम   अष्टावक्रतीर्थ   असुरायण   अस्विनीतीर्थ   असोम   आंघ्रिक   आङ्घ्रिक   आलंबायन   आलम्बायन   आवर्तनन्दा   आसुरायण   इक्ष्वाकु   इन्द्रतोया   इन्द्रमार्ग   इरावती   इला   उग्रतेजस्   उज्जय   उज्जयन   उत्तर्मानस   उतथ्य   उत्पातक   उद्दालक   उदापेक्षी   उपगहन   उपगाह   उपमन्यु   उर्व   उर्वरा   उर्वशी   उशीनर   उषङ्गु   उष्णिनाभ   ऊर्ज्जयोनि   ऊर्जयोनि   ऊर्ध्वबाहु   ऋचीक   ऋतेयु   ऋभुस्   एकत   एकपात्   एल्लु   ओघरथ   ओघवत्   ओघवती   ओघवान्   औदुम्बर   और्व   कुकुर   कक्षसेन   कक्षीवत्   कक्षीवान्   कुण्डली   कृत्तिकाङ्गारक   कृत्तिकाश्रम   कध्मोर्   कन्याह्रद   कृप   कुम्भ   कुम्भरेतस्   कुम्भीनस   कुरङ्गक्षेत्र   कूर्चामुख   करंधम   करवीरपुर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP