Dictionaries | References

महाभारत शान्तिपर्व

महाभारत शान्तिपर्व  
Variations : म. शां.; म. शा.; Śānti Parva; Śakti Parva; Śanti Parva; Mahābhārata, Śānti Parva; M.B. Śānṭi Parva; Mb.12.; Śānti.; Śāntī.; Sānti.; Mb12; Mbh.xii; śāntip

  |  
अकृतश्रम   अगस्त्य   अङ्गार   अणिमाण्डव्य   अत्रि   अतिबल   अनङ्ग   अन्ध   अन्ध्रक   अनिरुद्ध   अपरान्त   अपान्तरतमा   अंबरीष   अमध्य   अम्बरीष   अमूर्तरयस्   अमितध्वज   अयोमुख   अर्चिष्मत्   अर्थम्   अर्यमन्   अरिष्टनेमि   अविकम्पन   अश्मक   अश्मन्   अश्मोपाख्यानम्   अश्वशिरस्   अष्टकपालम्   अहोवीर   आकाशजननी   आग्नीध्र   आंगरिष्ट   आङ्गरिष्ठ   आजगरव्रत   आत्मन्   आद्यकठ   आदिपर्वत   आपवन्   आयुस्   आलम्ब   आविक्षित   आसुरि   आहुक   इक्ष्वाकु   इंद्रद्रुमि   इन्द्रदमन   इन्द्रोत   उख   उग्रायुध   उत्तरापथ   उतथ्य   उद्दालक   उद्वह   उध   उन्मुच   उन्माथ   उपरिचरवसु   उर्वशी   उशङ्कु   उशनस्   उशीनर   उषङ्गु   ऋतधामा   एकत   एकपाद   ओघवती   औशिज   केकय   कक्षीवान्   कैटभ   कण्टरीक   कुण्डधार   कृप   कपोतरोमा   कुम्भ   कुम्भक   कुम्भकर्ण   कर्णनिर्वाह   करम्भ   करालजनक   कल्माष   कलिल   कृश, कृशातनु   कुशिक   कृष्णात्रेय   कृष्णानुभौतिक   क्षुप   क्षेमदर्शिन   क्षेमदर्शी   कामंद   कामन्दक   काम्बोज   कायव्य   कार्तवीर्य   कार्तस्वर   कार्ष्णि   कारीर   कालकवृक्षीय   कालयवन   कालिन्दी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP