Dictionaries | References

महाभारत शल्यपर्व

महाभारत शल्यपर्व  
Variations : म. श.; श.; Śalya Parva; Salya Parva; Mb.9.; Mb9; Mbh.ix

  |  
अजमुख   अजोदर   अत्रि   अतिबल   अतियम   अतिवर्चस्   अतिश्र्ङ्ग   अतिस्थिर   अनुचक्र   अनन्त   अम्बिका   अमरेश   अमोघा   अरुणसंगमम्   अरन्तुक   अरुन्धती   अर्ष्टिपेण   अरिष्टसेन   अलम्बुषा   अलाताक्षी   अलायुध   अवाकीर्ण   अश्वत्थामन्   अष्टजिह्व   आदित्यतीर्थ   आभीरस्   आर्त्तायनि   आर्ष्टिषेण   इन्द्रतीर्थ   इन्द्राणी   उग्रायुध   उच्छृङ्ग   उत्क्राथिनी   उत्तेजिनी   उद्दालक   उदपान   उदराक्ष   उन्माथ   उपकृष्णक   उपनन्द   उशंगु   ऊर्ध्ववेणीधरा   ऋक्षा   ऋक्षाम्बिका   एकचूड   एकचन्द्र   एकजट   एकत्वचा   ओघवती   औशनस्   कुक्कुटिका   कच्छम्   कुञ्जल   कण्टकिनी   कुण्डारिका   कुणि   कुणिगर्ग   कथक   कनकाक्ष   कन्दरा   कुनदीक   कृप   कपिस्कन्ध   कुबेरतीर्थ   कुमुदमाली   कुम्भक   कुम्भवक्त्र   कुम्भश्रवस्   कुम्भाण्डकोदर   कमलाक्षी   कर्णप्रावरणा   क्रथ   क्राथ   करालाक्ष   क्रोधना   क्रोशना   क्रौञ्च   कलशोदर   कलिङ्ग   केशयन्त्री   कुशिक   कृष्णकर्णी   कृष्णकेश   क्षेमधूर्ति   क्षेमवाह   क्षुरकर्णी   क्षितिकम्पन   काञ्चन   काञ्चनाक्ष   काञ्चनाक्षी   कामचरी   कारपर्वन्   कालकक्ष   कालकाक्ष   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   कालेहिका   कोटरा   कौकुलिका   खण्डखण्डा   ख्याता   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP