Dictionaries | References

महाभारत आदिपर्व

महाभारत आदिपर्व;Ādi-parvan of the Mahābhārata  
Variations : म. आ.; Ādi Parva; Mahābhārata, Ādi Parva; Adi Parva; Ādī Parva; Ādi Parva of the Mahābhārata; A1di-p.; ƒÄdi-p.; Mb.1.; Mb1; Ādi-p.; Mbh.i

  |  
अकर्क्कर   अकर्कर   अक्रूर   अक्रोधन   अग्निवेश   अग्निवेश्य   अग्रयणी   अगस्त्य   अंगारपणे   अङ्ग   अङ्गिरस्   अजक   अजैकपात्   अजमीढ   अण्ड   अणुह   अणिमाण्डव्य   अत्रि   अंतिनार   अतिबाहु   अद्रिका   अदृश्यन्ती   अधिरथ   अनूचाना   अन्तक   अन्ध   अनन्त   अनेनस्   अनुयायिन्   अनरण्य   अनला   अन्वग्भानु   अनवद्या   अनुविंद   अनश्वन   अनाधृष्टि   अनाधृष्य   अनिरुद्ध   अनीकिनी   अनील   अपरनन्दा   अप्सरस्   अंबुवीच   अंबालिका   अभिप्वत्   अभिभू   अभिमन्यु   अभिष्यन्त   अभीरु   अमृतम्   अम्बुवीच   अम्बालिका   अमावसु   अमावासी   अमाहठ   अयुतनायि   अयुतानायिन्   अयति   अयश्शङ्कु   अयश्शिरस्   अयाति   अयोधधौम्य   अयोबाहु   अर्क्क   अर्क्कपर्ण   अरक्किल्लम्   अर्कपर्ण   अरुग्वत्   अरुणा   अरुन्धती   अरूपा   अराचीन   अरिष्टनेमि   अरिष्टा   अरिह   अलकनन्दा   अलम्बतीर्थ   अलम्बुषा   अलोलुप   अविक्षित्   अविज्ञातगति   अश्मक   अश्मकी   अंशुमत्   अंशुमान्   अश्वक्रंद   अश्वग्रीव   अश्वत्थामन्   अश्वत्थामा   अश्वतर   अश्वपति   अश्वमेधदत्त   अश्ववान्   अश्वशङ्कु   अश्वशिरस्   अश्वसेन   असितदेवल   असितध्वज   असिता   असिलोमन्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP