Dictionaries | References
M

Manusmṛti

मनु.;Manu-smṛti  
Variations : मनु.; Manusmṛti; Ms.; Ms. ; Ms; Mn.; Manu; Mn

  |  
अंगिरस्   अंश   अंशु   अकन्या   अकर्मन्   अकस्मात्   अकाम   अकामत   अकामता   अकारण   अकार्य   अकाल   अकुत्सयत्   अकुलीन   अकुशल   अकृत   अकृतचूड   अकृत्य   अक्रव्याद   अक्रोधन   अक्लेश   अक्ष   अक्षत   अक्षत्र   अक्षमाला   अक्षय   अक्षर   अक्षार   अक्षारलवण   अक्षि   अक्षिण्वत्   अक्षेत्र   अक्षेत्रिन्   अखिल   अगद   अगम्या   अगम्यागमनीय   अगारम्   अगुण   अग्नि   अग्निकार्य   अग्निज्वलिततेजन   अग्नित्रेता   अग्निद   अग्निदग्ध   अग्निपक्व   अग्निपरिक्रिया   अग्निपरिच्छद   अग्निमत्   अग्निवर्ण   अग्निशुश्रूषा   अग्निसंस्कार   अग्निहोत्र   अग्नीन्धन   अग्न्याधेय   अग्र   अग्रज   अग्रजन्मन्   अग्रानीक   अग्रे   अग्ऱ्य   अघ   अघमर्षण   अघ्न्य   अघ्रेय   अङ्क   अङ्गम्   अङ्गविद्या   अङ्गुल   अचक्षुस्   अचर   अचरित   अचोदनम्   अच्छ   अज   अजर   अजहत्स्वार्थवृत्ति   अजिह्म   अजीर्ण   अजीवत्   अज्ञ   अज्ञात   अज्ञातभुक्त   अज्ञाति   अज्येष्ठवृत्ति   अञ्जन   अञ्जलि   अञ्जसा   अञ्ज्   अट्या   अणु   अणुमात्रिक   अतन्त्र   अतन्द्रित   अतन्द्रिन्   अतपस्   अतस्   अतिकल्यम्   अतिकृच्छ्र   अतिक्रम   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP