Dictionaries | References

महाभाष्य

महाभाष्य  
Variations : महाभाष्य; महा.; Mbh.

अकरणि   अग्नि   अचेतन   अतिदिश्   अप्रयुक्त   अप्रयोग   अभिद्रुग्ध   अयुक्त   अर्चा   अर्दन   अर्ध   अलम्   अल्प   अवकीलक   अवहननम्   अवि   अविज्ञात   अवैयाकरण   अव्युत्पन्न   अशौटीर्यम्   असाधु   असिक्नी   अहन्   आन्त   आन्यभाव्यम्   उदरिन्   उदसनम्   उदार   उन्मानम्   उन्मुग्ध   उपग्रह   उपचर्   उपदा   उपनयनम्   उपन्यास   उपपन्न   उपमृद्   उपलब्धि   उपस्पर्श   उपादा   उपादानम्   उपाधि   उपाध्याय   उपार्जित   उपास्नात   उर्वशी   उशत्   ओम्   औक्थिक   औपधेय   औपवस्त्रम्   औपश्लेषिक   औलूखल   औशिज   ककुद   कटजक   कथंता   किल   कुणरवाडव   कुसी   क्षुद्रक   खर   ग्लुचुकायन   छत्रिन्   निपातन   पतंजलि   पाणिनि   पातानप्रस्थ   प्रभु   प्रभू   ब्रह्मांड. गरुड   भा   भागुरि   भारद्वाज   मल्ल   मूत्रयति   रुद्र-शिव   विष्णु   व्याडि दाक्षायण   व्यादा   व्यास   शांतनव   शाकटायन   शाकल   शिबि   शूद्र   संक्रीड्   संप्रवद्   सिकंदर   सुश्रुत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP