Dictionaries | References
K

Kirâtârjunîya.

Kirâtârjunîya. (Nirnaya Sagara, 1922).;Kirātārjunīya  
Variations : Ki.; Ki. ; Ki ; Kir.

  |  
अङ्ग   अथर्वन्   अनील   अनीह   अपि   अभिभू   अभिमानिन्   अंशुमत्   आत्मन्   आत्मवत्   आयति   उच्छिख   उदग्र   गज   चक्षुस्   जामदग्न्य   तेजस्विन्   तमस्   दण्ड   द्रौपदी   द्वैतवन   द्वैपायन   दानम्   धातृ   धामन्   पताकिन्   पृथा   प्रकृति   प्रति   प्रतीप   प्रश्रय   पुरुष   प्रसूति   प्रीति   पृषत   पाक   पार्ष्णि   पिशङ्ग   मन्दर   मनस्   मरुत्   मरुत्वत्   मातरिश्वन्   मायाविन्   मौलि   रुचिर   रभस   राजक   राजन्   रामणीयक   रोहित   लोहिताश्व   वपुष्मत्   वपुस्   व्योमन्   वैरोचन   वाग्मिन्   वाच्   विदारण   विपश्चित्   वीति   शङ्कु   शान्त   शालिन्   शिखावत्   शित   समवृत्ति   संहति   संह्राद   सिद्धि   ह्राद   ह्री   कैमुतिक   गति   गल   तीर्थ   अधी   अभिमुखता   अलम्   कृतक   गण   गभीर   गम्य   तावत्   निःस्पृह   पक्ष   पर   प्रक्षोभ   प्रकाश   प्रथम   प्रभा   प्रमाद   प्रसाद   पुरा   परिमल   परिसर   पाद   पालन   मुखर   वर्तन   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP