Dictionaries | References
K

Kāvya literature

Kāvya literature  
Variations : Kāv.

  |  
दुःसह   दुन्दुभि   दुर्वार   दुर्विगाह   दुर्विनीत   दुरासद   देहिन्   दीप्तिमत्   दीर्घिका   धनिक   धूर्तक   धर्मन्   धर्मिन्   धातृ   धामन्   नन्दन   नन्दिग्राम   नभस्   नभस्वत्   नरसिंह   नैषध   नारद   निरुत्सुक   निर्मोक   निष्कम्प   नीलकण्ठ   पुण्यजन   पणव   पूतना   पद्म   पद्मिनी   प्रकृति   प्रचण्ड   प्रत्यग्र   प्रत्यूह   प्रतिहार   प्रथित   प्रद्युम्न   प्रदोष   प्रबल   प्रभु   प्रभाकर   प्रभास   प्रमथ   प्रवीण   प्रवीर   पुरुषोत्तम   प्रसृत   प्रस्ताव   प्रसूति   प्रहरण   प्रहास   प्रांशु   परिघ   प्रियदर्शन   प्रीति   पुलक   पुलिन   पवमान   पुष्कल   पृषत   पुष्पधन्वन्   पाक   पाटल   पाण्डु   पाण्ड्य   पात   पादप   पारण   पार्वती   पार्ष्णि   पारावत   पारिजात   पारिप्लव   पावक   पीवर   पोतक   पौर   पौलोमी   बर्हिन्   बिम्ब   भक्षक   भृङ्गी   भुजंगम   भानुमत्   भामिनी   भावन   भाविनी   भोगिन्   मकरकेतु   मङ्गल   मणिमय   मैत्री   मधुप   मेनका   मन्दर   मन्दाकिनी   मन्दार   मरुत्   मरुत्वत्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP