Dictionaries | References

कथासरित्सागर

कथासरित्सागर;Kathāsaritsāgara  
Variations : कथासरित्सागर; Kathāsaritsāgara; Kathāpīṭhalambaka; Ks.; Ks. ; K. S.; Kathās.

  |  
अग्निदत्त   अग्निशिख   अग्निशौच   अङ्गारक   अभिमन्यु   अमृतप्रभ   अम्बरीष   अमरगुप्त   अरिंदम   अलका   अलङ्कारवती   अलम्बुषा   अशोकदत्त   आदित्यसेन   आप्‍   आयति   आलम्ब   आवन्तिका   आहृत   इन्द्रदत्त   इन्द्रोत्सव   इन्दीवरसेन   इन्दीवराक्ष   इल्लक   उत्तरापथ   उदग्र   उदयन   उद्वह   उन्मादिनी   उपमन्यु   उपवर्ष   उर्वशी   उल्कामुख   एलि   ऐन्दव   ओंकार   ककुभ्   कुञ्जर   कृतप्रज्ञ   कथक   कदलिगर्भा   कनकरेखा   कनकवर्ष   कनकाक्ष   कन्यकुब्ज   कपटभिक्षु   कपालिन्   कुम्भक   कुमारदत्त   कुमारधारा   कैरात   क्रोधन   कुवल   कुवलयापीड   कुशनाभ   कुसुमायुध   काञ्चनमाला   काणभूति   काम्पिल्य   कार्कोटक   कालब्राह्मण   काश्यपि   कीर्तिसेन   कीर्तिसेना   कौशाम्बी   खट्वाङ्ग   गज   गण्डा   गुणवती   गुणवर्मन्   गुणवरा   गुणशर्मन्   गुल्मक   गवेषण   गुहसेन   गान्धर्व   गोपालक   गोमुख   गोविन्ददत्त   गोशृङ्ग   घटोदर   घण्ट   घोषवती   चक्रधर   चक्रवर्तिन्   चण्डमहासेन   चण्डिका   चतुरिका   चन्द्र   चन्द्रकेतु   चन्द्रगुप्त   चन्द्रप्रभ   चन्द्रप्रभा   चन्द्रशेखर   चन्द्रश्री   चन्द्रस्वामी   चन्द्रापीड   चन्द्रावलोक   चला   चामुण्डा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP