Dictionaries | References
K

Kâsikâvṛitti

Kâsikâvṛitti (Benares).;Kāśikā-vṛtti  
Variations : Kási.; Kasi.; Kāsi.; Kāśikā ; Kāś; Kāś.

  |  
अकृत   अक्ष   अग्रग्रासिका   अङ्गभेद   अनिट्कारिका   अनुगर   अनृक्क   अनृच्क   अपरियाणि   अप्रयाणि   अप्रयुज्यमान   अब्रह्मबन्धूक   अभिशीत   अभिश्यात   अभिष्टु   अभिष्वञ्ज्   अभिसंशीन   अभिसंश्यान   अभ्यङ्क   अभ्यञ्ज्   अभ्यर्हित   अभ्युपगन्तव्य   अभ्यूह्य   अभ्रविलिप्त   अमातापुत्राध्यापक   अम्बाडा   अम्बाला   अम्बिका   अम्भोजखण्ड   अयज्ञदत्त   अयव   अयवक   अयुताध्यापक   अयोदती   अरमणीयता   अरम्   अरविन्द   अरहस्   अरित्रगाध   अर्काश्वमेध   अर्चनस्   अवगल्भ्   अवगाह्   अवघुषित   अवचि   अवतान   अवन्तिब्रह्म   अवयवधर्म   अवशीत   अवश्यात   अविभाग   अव्यवधान   अशित   अशीर्षिन्   अश्   अश्वकुञ्जर   अश्वदाय   अश्वनाग   अश्वपेज   अश्वपेय   अश्वप्रकाण्ड   अश्वबल्लव   अश्वमतल्लिका   अश्वमहिष   अश्वलवण   अश्ववडव   अश्ववाणिज   अश्ववृन्दारक   अश्वसंख्य   असिक्निका   अहोरत्न   आकरिक   आकिदन्ति   आकृतिगण   आकृष्टिमन्   आखरेष्ठ   आगतनन्दिन्   आगतनर्दिन्   आगतमत्स्य   आगम्   आगामुक   आग्निदत्तेय   आङ्कुशायन   आजकरोण   आजक्रन्दक   आजबन्धवि   आजमीढक   आट्टस्थलीक   आत्मनेभाषा   आत्रेयीय   आद्युदात्तत्व   आभिमुख्यकरण   आमुष्यकुलिका   आस्य   आस्यहात्य   आह्वरकन्थ   ईषदुपदान   उकण   उच्चक्षूकृ   उत्कुट्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP