Dictionaries | References
K

Kâdambarî

Kâdambarî ;Kādambarī  
Variations : K.; K. ; Kād.

  |  
अङ्ग   अदूर   अनङ्ग   अन्ध   अप्सरस्   अपि   अभिभू   अभिमानिन्   अवगाह   अवन्ति   अवसानम्   आत्मन्   आदिपर्वत   आयति   आयुस्   आलजाल   आसुरि   उच्छिख   उत्कल   कुपति   किंदम   किम्पुरुष   गङ्गा   गन्धर्वनगर   चक्षुस्   चण्डाल   चण्डिका   चैत्ररथ   चन्द्र   चित्ररथ   जृम्भिका   जाबालि   तमस्   तारापीड   पटच्चर   पुण्डरीक   प्रकृति   प्रति   पूषन्   पुष्पवत्   पार्ष्णि   पिच्छल   पिण्डिका   पिशाच   बिन्दुमती   भुजङ्ग   भ्रमि   मेघनाद   मृत्तिकावती   मनस्   महत्   महानुभाव   महाभिष   वाच्   वासवी   विरूपक   षष्ठीदेवी   गति   अनुरूप   अलम्   अशुभ   असंबद्ध   तावत्   पक्ष   पटल   पर   प्रकाश   प्रगल्भ   पूर्ण   प्रत्यादेश   प्रतिष्ठा   प्रलाप   प्रशंसनीय   परिचय   पात्र   पाद   मुखर   मध्ये   माननीय   विलोभनीय   संभावित   अकर्तृ   अक्लिष्ट   अकुलीन   अक्ष   अक्षरच्युतक   अकाण्ड   अकाण्डे   अकारण   अकिंचित्कर   अग्नि   अग्र   अग्रे   अघ   अङ्क   अङ्गम्   अङ्गीकृ   अच्छ   अच्युत   अजर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP