Dictionaries | References
J

Jaina literature

Jaina literature  
Variations : Jain.

  |  
अम्बरीष   आनन्द   कुम्भ   कार्तवीर्य   गान्धारी   घृतोद   चक्रवर्तिन्   चन्द्रप्रभ   जम्बू   जयन्त   ज्योतिष्क   तुम्बुरु   धारिणी   मिश्रक   गम   गोवर्धन   गण   वर्धमान   अखेदित्व   अग्निकुमार   अग्निसिंह   अग्रमहिषी   अगारिन्   अङ्गारित   अचलपुर   अध्वन्   अधीश्वर   अनुत्तरोपपातिक   अनुपूर्वकेश   अनुपूर्वगात्र   अनुपूर्वदंष्ट्र   अनुपूर्वनाभि   अनुपूर्वपाणिलेख   अन्यत्र   अनुयोगद्वार   अनिलकुमार   अपध्यान   अपुनरावृत्ति   अपुनरावर्तन   अप्रतिष्ठित   अपरिग्रह   अपापद   अपापद्   अपापाय   अपारिजात   अभ्याख्यान   अभिग्रह   अभिनिष्क्रम्   अभिनिष्क्रमण   अभिनिष्क्रान्त   अभिवन्दक   अभिषेक्य   अमनोज्ञ   अमम   अमर्मवेधिता   अमायिन्   अर्चा   अरुणोद   अरति   अर्थतस्   अल्पेच्छ   अल्पसार   अल्पारम्भ   अल्पाहार   अलाबु   अलिपि   अलोक   अवक्रम्   अवक्रमण   अवकाङ्क्ष्   अवग्रह   अवधिज्ञान   अवधिज्ञानिन्   अवभास   अवरकङ्का   अवर्णकारक   अवसेय   अवसर्पिणी   अविरक्त   अष्टशत   अस्ताघ   अस्तिकाय   असंदिग्ध   असन   असुरकुमार   असंसृष्ट   असियष्टि   आकाशास्तिकाय   आगामिक   आच्छोटित   आचाम   आजीविक   आत्मरक्षक   आतोद्य   आदानसमिति   आदिजिन   आनतज   आप्त   आयुष्क   आरणज   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP