Dictionaries | References
G

Gṛhyāsaṃgraha

Gṛhyāsaṃgraha  
Variations : Gṛhyās.

  |  
गन्धर्व   धूमिनी   पुष्कल   बलद   मङ्गल   वरद   वह्नि   शिखिन्   शोभन   प्रगल्भ   पार्थिव   पौष्टिक   उन्नी   उपघात   उपदिदिक्षु   उपसंकॢप्   एकीय   कम्बूक   क्रव्याद   क्रव्यादा   कराली   खल्व   गर्भाधान   ग्रहि   गृह्या   गृह्याकर्मन्   गोचर्मन्   गौडी   गौभिल   गौरी   चूडाकरण   चैत्य   चतुर्मुष्टि   चतुष्टय   चिबुक   जठराग्नि   जातकर्मन्   जिघृक्षा   त्रैविद्य   त्रिकपर्दिन्   तान्तव   दक्षिणतस्कपर्द   दूतक   दन्तोच्छिष्ट   दर्भपिञ्जूली   देवयोनि   द्विध   द्विशाखक   दिवाचारिन्   धूम्रवर्णा   नवतान्तव   निःस्तृत   निर्माल्य   निर्वपण   पद्मयोनि   पद्मरागी   प्रतिक्षेत्रे   प्राजन   प्राजनिन्   प्रादेशिन्   परिणय   परिभाष्   प्रोल्लिख्   पैष्ट   पाचक   पारतन्त्रिक   पिण्डतर्कक   बरट   ब्रह्मराक्षसी   भुज्   मृड   मारणी   मारुत   यन्त्रपूत   यमदूती   यावदन्तम्   यावदन्ताय   योजक   रेखा   रजस   रोहिणी   रौद्री   लम्बकेश   लोहिता   वज्रहस्ता   वेदव्रत   वरट   व्रत   वैरूपाक्ष   वश्य   विदल   विधि   शुङ्गाकर्मन्   श्वेता   षोडशम   संक्लिन्न   स्थूलजङ्घा   सुधूम्रवर्णा   सुपर्णी   समुद्भव   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP