Dictionaries | References
B

Bhagavadgîtâ | श्रीमद्भगवद्गीता

Bhagavadgîtâ ;Bhagavad-gītā;Bhagavatī-gītā  
Variations : भ, गी.; भ. गीता.; भ, गी.; भ. गी; भ. गी.; Bg.; Bg. ; Bg ; Bhag.; Bhagavatīg.

  |  
१०   ११   १४   १५   १८      २०   २६                           अंश   अंशुमत्   अकर्तृ   अकर्मन्   अकल्कन   अकल्कल   अकार   अकीर्ति   अकुशल   अकृत   अक्षर   अग्र   अघ   अघायु   अचल   अज   अजय   अणीयस्   अणु   अतपस्   अतस्   अतितॄ   अतिवृत्   अती   अतीत   अत्यन्त   अत्यर्थ   अत्यश्   अथ   अथो   अदेश   अधिक   अधिकार   अधिगम्   अधिदैवम्   अधिभतम्   अधियज्ञ   अधिष्ठा   अधिष्ठानम्   अधिष्ठित   अध्यक्ष   अध्यात्म   अनन्त   अनन्तर   अनन्य   अनभिस्नेह   अनसूय   अनसूयु   अनहंवादिन्   अनात्मन्   अनामय   अनाशिन्   अनीक   अनुकम्पा   अनुचिन्त्   अनुत्तम   अनुदर्शनम्   अनुदृश्   अनुबन्ध   अनुबन्धिन्   अनुमन्तृ   अनुरञ्ज्   अनुरूप   अनुवृत्   अनुशासितृ   अनुशास्   अनुशुच्   अनुषञ्ज्   अनुष्ठा   अनुसंतन्   अनुस्मृ   अनेकधा   अनेकवर्ण   अन्त   अन्तर   अन्तराराम   अन्तर्   अन्तर्ज्योतिस्   अन्तवत्   अन्तिक   अन्यत्र   अन्यथा   अपनुद्   अपर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP