Dictionaries | References
D

Divyāvadāna

Divyāvadāna;Divyāvadāna;Divyāvadāna  
Variations : Divyāvadāna; Divyāv.; Divyâv.; Divyâs; DivyÂv

  |  
अण्ड   कैटभ   क्षेमंकर   क्षान्ति   काशिक   कौण्डिन्य   कौशाम्बी   चैत्ररथ   चन्द्रप्रभ   चन्द्रप्रभा   ज्योतिष्क   त्रिशङ्कु   ताम्रद्वीप   ताराक्ष   नवक   पुरोजव   पिठरक   बन्धुमती   भद्रकल्प   मण्डलक   मुदिता   मनोजव   मूर्धन्   महापद्म   माण्डव्य   रमणक   वाहिक   शैरीषक   गौतम   आरूढ   दुष्कर   प्रजा   प्रणीत   प्रस्थापित   पुष्प   लिपिक   शुक्लपक्ष   अकणक   अकृतकार्य   अक्रन्दित   अकर्मिका   अक्षुण्णवेध   अकायिका   अकोप्य   अगद   अग्रधर्म   अगोचरीकृ   अघरिका   अच्छटाशब्द   अच्छटासंघात   अटट   अटत   अत्ययिकपिण्डपात   अतरपण्येन   अतिक्रान्तातिक्रान्त   अतिचिरय   अतिनम्   अतियात्रा   अतिसर्ग   अदत्तादायिक   अद्याग्रेण   अदर्शनपथ   अद्वैतवादिन्   अध्युपेक्ष्   अध्यवसाय   अध्याशय   अधरिम   अध्वगण   अधिमुक्त   अधिवस्   अधिष्ठा   अधिष्ठान   अधीष्   अधोबाण   अनुगन्ती   अन्तर्वर्तिनी   अन्तरा   अन्तरान्तरात्   अन्तशस्   अन्तिकात्   अनधीष्ट   अनुप्रवर्तित   अनुपरिग्रह्   अनुपरिमृज्   अनुपाट   अन्यतर   अनुयम्   अनुलोमप्रतिलोम   अनवराग्र   अन्वावृत्   अन्वाहिण्ड्   अनुविलोक्   अनुश्रु   अनुशंस   अनुसंज्ञप्ति   अनुसंवर्ण्   अनात्मन्   अनापत्ति   अनायतन   अनाश्वासिक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP