Dictionaries | References

देवी भागवत

देवी भागवत;Devī-bhāgavata-purāṇa;Devī-bhāgavata-purāṇa;Devī-māhātmya  
Variations : देवी भाग,; देवी भाग.; देवी भागवत; देवी भाग; देवी भा.; दे. भा.; Devībhāgavata; Mahādevībhāgavata; Devī Bhāgavata; Devī Purāṇa; Devī Bhāgavata; D. Bhàg; D. Bhag. ; Durgā Bhāg.; DevībhP.; DevīP.; Devīm.

  |  
१०   १८      २४            अंधक   अंशावतार   अक्षयवट   अगस्त्य   अग्नि   अग्निलोक   अग्नीध्र   अङ्गिरस्   अतल   अत्रि   अदिति   अद्रिका   अधिरथ   अनन्त   अनु   अन्धकूप   अन्धतामिस्र   अमरावती   अम्बरीष   अम्बा   अरिष्टनेमि   अरुण   अरुणोदा   अर्जुन   अलकनन्दा   अवतार   अवीचि   अश्विनीकुमार   अष्टदिक्पालक   अष्टमी   असिक्नि   असित   असिपत्रवन   असिलोम   अहिंसा   आचमन   आडीबक   आरणेय   आस्तीक   इक्ष्वाकु   इध्मजिह्व   इन्द्र   इन्द्रदैवत   उग्रसेन   उच्चैश्श्रवस्   उत्तम   उत्तानपाद   उर्वशी   उशनस्   उशीनर   ऊर्ज्जस्वती   ऊर्णा   ऊर्ध्वपुण्ड्र   ऋचीक   ऋषभपर्वत   एकपर्णिका   एकवीर   ऐन्द्री   औत्तम   कंस   ककुत्स्थ्य   कपिल   कम्बुग्रीव   करुष   करूष   कर्दम   कर्मभूमि   कव्यवाह   कश्यप   काण्डवारिणी   कान्ति   कापिलशास्त्र   कामधेनु   कालञ्जरगिरि   कालबन्धक   कालमान   कालरुद्र   काला   काव्यबाह   काव्यमाता   काश्यप   किञ्जल्किन्   कीकट   कीर्ति   कुकुद्मिन्   कुबेर   कुमारवन   कुमारीपूजा   कुम्भीपाक   कुरङ्ग   कुरपर्वत   कुशद्वीप   कुशुम्भपर्वत   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP