Dictionaries | References
D

Dasakumâracharita

Dasakumâracharita ;Daśakumāra-carita  
Variations : Dk.; Dk. ; Daś.; Daś

  |  
अङ्ग   अपि   अभिमानिन्   अलघु   अवगाह   आयति   इषुमत्   उदग्र   ऋचीक   एकपिङ्ग   केसरिन्   कामपाल   कालयवन   कोङ्कण   गृहपति   चित्रकूट   ज्योतिष्मत्   जालपाद   त्याज्य   त्रिगर्त   दण्ड   दण्डधर   द्युम्न   धनक   धूमिनी   धर्मराज   धातृ   प्रकृति   पूर्णभद्र   प्रति   प्रवीर   पुरुष   प्रसृत   प्रियंवदा   पलित   पाञ्चालिक   पाण्डु   बन्धुमती   ब्रह्मन्   भद्रक   मगध   मणिभद्र   मरीचि   महत्   महत्तर   मातृका   वृष्णि   वाच्   विरूपक   विशालाक्ष   वीरकेतु   वीरसेन   शङ्कु   शमन   सुधर्मन्   स्मय   सुलोचना   संवेद्य   सुश्रुत   हस्तिन्   गति   अपवाहन   अश्लील   कारावास   गम्य   तावत्   पूर्ण   प्रत्यादेश   पर्याय   प्रशमन   प्रस्तावना   प्राण   परायण   पुष्ट   पार   पारावार   फल   महाभाग्य   विजिगीषा   स्मरणीय   सिद्ध   अकल्य   अक्ष   अक्षत   अक्षय्य   अक्षर   अक्षरशिक्षा   अक्षि   अकस्मात्   अखर्व   अगण्य   अगति   अग्नि   अग्र   अगाधरुधिर   अगोचर   अघशंसिन्   अङ्कु   अङ्कुर   अङ्कास्य   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP