Dictionaries | References

तैत्तिरीयसंहिता

तैत्तिरीयसंहिता;Taittirīya-saṃhitā  
Variations : तै. सं.; Taittirīya Saṁhitā; Taittirīyasaṁhitā; TS.; Ts. ; Tait. S.; TS.

  |  
अकर्ण   अग्निकेतु   अंगिरस्   अङ्गिरस्   अत्रि   अम्बरीष   अम्बा   अम्बिका   अररु   अश्वमेध   आंगिरस   आजीगर्ति   आत्मन्   आप्‍   आयुस्   इन्द्राणी   इषुमत्   ईदृश्   उदंक   उदयन   उपहूत   उर्वरा   उशनस्   उशिज्   ऊर्ध्वबाहु   ओजस्   ओजस्विन्   औद्दालकि   औपर   औपवेशि   औपोदिति   और्व   औशिज   कुम्भीनस   क्रतुजित्‍ जानकि   क्रौञ्च   कल्माष   क्षेम्य   कुसुरुबिंद   काद्रवेय   खलु   खादिर   गन्धर्व   ग्रामणीय   चक्षुस्   चैत्रियायण   चन्द्र   छगल   ज्योतिस्   जानकि   जामदग्निय   जामि   तेजस्विन्   तपस्   तपस्य   तपस्विन्   तुमिंज   त्र्यम्बक   त्रसदस्यु   त्रिककुद्   त्रित   तित्तिरि   दक्षपितर   दण्ड   दधिक्रावन्   दर्शनीय   देवभाग   देवरथ   देविका   दार्भ्य   दीक्षित   धातृ   पञ्चजन   पथ्या   परुच्छेप   प्रचेतस्   पूर्णमास   प्रति   प्रदातृ   पुरंधि   पर्शु   पुरुष   प्रसूति   प्रहरण   प्राचीनावीत   प्राजापत्य   प्रायण   पुरीष्य   पवमान   पृश्नि   पुष्टि   पाक   पावक   पितरः   फल्गुन   ब्रह्मन्   ब्रह्महन्   ब्रह्मिष्ठ   बर्हिषद्   भूपति   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP