Dictionaries | References

बृहत्संहिता.

बृहत्संहिता.;Varāha-mihira's Bṛhat-saṃhitā  
Variations : बृहत्संहिता.; Bri. S.; Bṛi. S.; Bri. S. ; Bṛi S.; Bṛit. S.; Bṛit S.; VarBṛS.

  |  
अण्ड   अम्बष्ठ   अमरेश   अर्कज   अर्चिष्मत्   अर्यमन्   अवन्ति   अश्विन्   अहीन   आग्नीध्र   आर्द्रक   आहृति   इक्ष्वाकु   इन्द्रध्वज   ऐन्दव   और्व   कङ्क   कुञ्जर   कुन्तिभोज   कुपति   कपिष्ठल   कपोतक   कुम्भ   केरल   क्रोधिन्   क्रौञ्च   क्रौष्टुकि   कुशिक   क्षुप   क्षेम्य   क्षेमा   कुस्तुम्बुरु   काञ्ची   कालक   कालकोटि   काश्यपी   काशिराज   कोङ्कण   कौशिक   खट्वाङ्ग   गज   गन्धर्व   गन्धर्वनगर   ग्रसन   गान्धर्व   गार्गीय   गिरिव्रज   गोनर्द   गोपति   गोमन्त   गोविन्द   गौरग्रीव   चण्ड   चेदिप   चित्रकूट   चित्रभानु   चोल   जैगीषव्य   जटासुर   जयद   जयन्त   जाबालि   जामित्र   जीवजीवक   तक्ष   तक्षशिला   तङ्गण   तेजस्विन्   तमस्   त्रिपुरी   त्वाष्ट्र   ताम्रपर्णी   तिमि   दण्ड   दनु   दुर्विनीत   देविका   दिक्पति   धिषणा   नग्नजित्   नन्दा   पृथुरोमन्   प्रतिहार   प्रसेन   पाण्डु   पारशव   बभ्रु   बृहत्कीर्ति   भागुरि   मेखल   मेघवत्   मरीचि   महिषक   मातृका   मिथिल   यशोवती   रमठ   रैवतक   रेवन्त   रिष्ट   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP