Dictionaries | References
M

Markandeya Purana

Mārkaṇḍeya Purāṇa;Mārkaṇḍeya-purāṇa;Mārkaṇḍeya-purāṇa  
Variations : Mārkaṇḍeya Purāṇa; Markaṇḍeya Purāṇa; Mârk. P.; Mârk. P.; Mark. P. ; Mārk. P.; MārkP.; Mārk.

  |  
अविक्षित्   अश्विन्   आनन्द   आहृत   इलावृत   ऋषिकुल्या   कुजृम्भ   कुन्ति   कृमिभोजन   कुशरीर   क्षेत्रपाल   कौशिकी   कौषेय   चामुण्डा   तप्तकुम्भ   तमस्   त्रिषवण   तुष्टि   ताम्रोष्ठ   तालकेतु   दुःसह   दण्ड   धूम्रलोचन   नरिष्यन्त   निरृति   पृथुश्रवस्   पद्म   पद्मिनी   प्रचण्ड   पर्जन्य   प्रजाति   प्रतर्दन   प्रतीर   प्रबल   प्रभु   प्रभाकर   प्रभावती   प्रभास   प्रमुच   प्रमृत   परमेष्ठिन्   पर्युषित   पर्वत   प्रवीर   परशुचि   पुरुषादक   प्रसूत   प्राग्ज्योतिष   प्राजापत्य   प्राप्ति   प्लक्षावतरण   पुष्कर   पुष्करमालिन्   पुष्कल   पुष्टि   पुष्टिद   पूषन्   पाक   पाण्डर   पारशव   पिङ्गल   पिङ्गाक्ष   पिशुन   पीवर   पीवरी   पौरिक   बर्हकेतु   बलबन्धु   बलाक   बहुला   भद्रचारु   भूपति   भ्रामरी   भूरिद्युम्न   भलन्दन   भामिनी   भाविनी   भोगिन्   भौत्य   मृकण्डु   मदनिका   मुदावती   मेधाविन्   मन्दार   मनोरमा   महत्   महात्मन्   महानन्द   महानाद   महानील   महापद्म   महाबल   महाबाहु   महारथ   महारव   महारौद्र   महावीर्य   महिमावत्   मान्यवती   मानिनी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP