Dictionaries | References
D

Demetrius Galanos's Lexiko: sanskritikes, anglikes, hellenikes

Demetrius Galanos's Lexiko: sanskritikes, anglikes, hellenikes  
Variations : Gal.

  |  
कुटीचर   कुम्भ   कुलिक   कुशकेतु   काञ्चनाक्षी   खट्वाङ्ग   गान्धारी   गोतम   चतुर्दंष्ट्र   चिरायुस्   छागमुख   जयन्त   जीवजीवक   टिट्टिभ   त्र्यक्ष   धनद   धनपाल   नन्द   पुरंजन   पुरय   प्रह्लाद   प्राचीनावीत   पुष्करिन्   पिङ्गला   भद्रक   महामुख   महाराज   माठर   वसिष्ठ   वातज   श्यामा   शिवलिङ्ग   सुमुख   निर्दिष्ट   प्रलय   पीठ   वृद्ध   शीर्षक   अग्निलोचन   अङ्गुलिज   अद्वैतवादिन्   अदेह   अनूपालु   इच्छामरण   उप्त   उप्तकृष्ट   कुक्कुटाण्ड   कुकूवाच्   कुक्षिरन्ध्रक   कुङ्कुमाकृति   केञ्च   कुञ्चिका   कुञ्जवल्ली   कुट्टनी   कुण   कूणि   कृतकर   कृत्तिकासम्भव   कृत्तिपत्त्री   केतुमत्   कृतमालक   कृत्रिमक   कृत्रिमा   कृतानन   कृताभिषेका   केदारकटु   कुधि   कुन्त   कुन्तर   कुन्द   कुन्दपुष्प   केनिपातन   कूपजलोद्वाहन   कृपाचार्य   कुबेरगिरि   कुबेराक्ष   कुम्भिनी   कुम्भीर   कृमिकोशज   कृमिपुरीषका   कृमिलोहक   क्रतुयष्टि   कूर्दना   कूर्पक   कूर्पस   क्रमुकपुष्पक   कुरर   क्रूर   क्रूरकृकर   क्रूरगन्धक   क्रूरदृक्पथ   क्रीडन   क्रोञ्च   क्रोडखोरा   क्रोडवल्लभा   कुलकूणी   कुलज   क्लपुष   कुलबीज   कुलमातृका   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP