Dictionaries | References

पंचविंश ब्राह्मण

पंचविंश ब्रह्मण;PañcaviṃśaBrāhmaṇa ;PañcaviṃśaBrāhmaṇa  
Variations : पं. ब्रा.; पं. व्रा.; प. ब्रा.; Pañcaviṁśabrāhmaṇa; Pañcaviṁśa Brāhmaṇa; Pañcaviṁśa Brāhmaṇam; Pañca-viṁśa-Brāhmaṇa; PañcavBr.; PBr.

  |  
अगस्त्य   अजगव   अनुशिख   अर्चनानस आत्रेय   अर्यल   अरिभेजय   अरिमेजय   अश्वरथ   अश्ववत्   अश्ववसूक्ति   आश्वासूक्ति   इटत   उक्ष्णोरंध्र   उग्रदेव   उदल   उपगु   ऐक्ष्वाक   औद्दालकि   और्व   कक्षीवत्   कुत्स   क्रुंच आंगिरस   कर्णश्रवस्   कूशांब   केशिन्   क्षेमधृत्वन् पौंडरिक   कुसुरुबिंद   कापेय   कौषीतकि   गिरिक्षित औच्चामन्यव   गोतम   गोषूक्तिन   गौषूक्ति   च्यवन भार्गव   चित्ररथ   जनमेजय   जर्वर   जामदग्निय   जाह्रव   त्रैधात्व   तुरश्रवस्   त्रसदस्यु   त्रिशोक   तिर्यञ्च   तिरश्वी   देवमुन   देवराजन   देवातिथि   दाधीच   दार्तेय   दाल्भ्य   दिवोदास   दीर्घश्रवस औशिज   दौरेश्रुत   दौरेश्रवस   धृतराष्ट्र   ध्वसन्ति   नाभानेदिष्ट   निष्किरीय   पृथु   पृथरश्मि   पृथुरश्मि   पृथुश्रवस   पृथुश्रवस्   पुरुषन्ति   पुरुहन्मन्   पष्ठवाह   पारावत   पिशंग   पौंडरिक   बृहदुक्थ   बृहद्गिरि   बृहद्निरि   बाभ्रव   बाष्किह   भारद्वाजायन   भाल्लवि   भौवायन   मेधातिथि   युक्त्ताश्व   युधाजित्   रुशमा   रहस्युदेव   राजन्यर्षि   रायोवाज   लातव्य   वैखानस   वज्रिन्   वैजान   वैडव   वध्र्‍यश्व   व्यश्व   वैरूप   वृश जान , वैजान   वसिष्ठ   वातवत्   वाम्नेय   विनशन   विभिंदु   विराज्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP