Dictionaries | References
Y

Yājñavalkya

Yājñavalkya  
Variations : Yājñ.; Yājñavalkya

  |  
अक्षीण   अग्निहोत्र   अम्बष्ठ   अम्बिका   अवीचि   अहिता   आग्रायण   आत्मवत्   आत्रेयी   आहृत   उशनस्   औदुम्बर   कपालिन्   कुम्भीपाक   क्रोधन   क्रोष्टु   कुलिक   क्षेत्रज्ञ   क्षुप   क्षाम   क्षीरिन्   काञ्चन   कौशिक   गन्धर्व   गान्धर्व   चक्रधर   चक्रिन्   चान्द्रायण   जटिन्   जाङ्गल   जातूकर्ण   जामि   जालपाद   टिट्टिभ   तुलाधार   तुलापुरुषदान   दण्डनीति   दत्तात्मन्   दैवत्य   धनिक   धनिन्   नैगम   नन्दन   पञ्चक   पण्डक   पथ्य   प्रति   प्रतिश्रुत   प्रसृति   प्राजापत्य   प्राप्ति   पवित्रपाणि   पिण्डिका   पितामह   पिप्पल   भूकम्प   भृत   भोगिन्   भोजक   मण्डलक   मद्रक   मन्वन्तर   महामख   मात्स्य   योगीश्वर   रोचना   लिखित   वाराह   विनाशन   विंश   विषुवत्   शङ्ख   शार्ङ्ग   शिखिन्   सुगन्ध   स्मृत   स्मृति   सूर्यवर्चस्   सर्वग   सामश्रवस्   सिद्धि   गणेश   गति   गम   गया   गोरस   गौतम   चतुर्दश   जागर   तीर्थ   वीरभद्र   गण   गणिका   गम्य   गर्हणीय   ग्राहक   ग्राह्य   जननी   जानपद   निःस्पृह   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP