Dictionaries | References

सायणाचार्य | Sāyaṇa

Sāyaṇa  
Variations : Sāy.

  |  
अकवारि   अकेतु   अक्रतु   अक्रविहस्त   अक्षद्वार   अक्षानह्   अक्षियत्   अख्खल   अगोरुध   अग्निश्री   अचित्   अजू   अधिवर्जन   अनपवृज्य   अनाशु   अनिश्चेय   अनुगायस्   अनुदेयी   अनुश्रथ्   अपस्खल   अपिघस्   अभिक्षत्तृ   अभिक्षदा   अभियोजन   अभीवृत्   अभ्युत्क्रोशन   अभ्येषण   अभ्येषणीय   अमारक   अम्ब्य   अम्भृण   अम्यक्   अरणि   अरण्याधीति   अरण्याध्ययन   अरावन्   अरुणीयविधि   अरुशहन्   अर्जुन   अर्हरिष्वणि   अलाय्य   अवमार्जन   अववदन   अवसभ   अविकृति   अविक्रियत्व   अविहर्यतक्रतु   अवोक्षण   अशस्तवार   अशिमिविद्विष्   अशुष   अहिशुष्मसत्वन्   आगूःकरण   आगूर्त   आच्छादक   आच्छेदनी   आदार   आदित्य   आदुरि   आदेव   आध्र   आन   आनूक   आपि   आपिब्द्   आप्र   आप्रष्टव्य   आप्री   आभजनीय   आभु   आमह्   आमेन्य   आयन्तृ   आयवस   आयुस्   आरुणी   आरुपित   आरुषी   आरोधन   आर्चत्क   आर्जीक   आर्जीकीय   आर्तना   आविभा   आविरृजीक   आशस्   आशास्   आशि   आशुषाण   आशुष्   आशुहेषस्   आष्ट्री   आस्क्र   आस्फार   आहुव   आह्वातृ   इडा   इडावत्   इड्   इतऊति   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP