Dictionaries | References
P

Pāṇini | पाणिनि

Pāṇini  
Variations : Pāṇ.

  |  
   अंश्वादि   अकर्ण्य   अकार्णवेष्टकिक   अकृतकारम्   अकृता   अकेश   अकौशल   अक्का   अक्षद्यूतादि   अक्षपरि   अक्षिनिकाणम्   अक्षेत्रज्ञ   अक्षैत्रज्ञ्य   अक्ष्   अग   अगस्ती   अगस्तीय   अगा   अग्नामरुतौ   अग्निचित्वत्   अग्निभूति   अग्रग्रासिका   अग्रेभ्रू   अघोस्   अङ्क्त्वा   अङ्ग   अङ्गारीय   अङ्गुल्यादि   अचारु   अच्   अच्छावाकीय   अच्छेदिक   अजक्षीर   अजत्व   अजननि   अजस्तुन्द   अजाकृपाणीय   अजातककुद्   अजाद   अजादि   अजिरवती   अजिरादि   अजीवनि   अज्ञका   अज्ञिका   अञ्जिसक्थ   अट्टा   अट्टाय   अट्टालिकाबन्धम्   अणव्य   अतिकश   अतिखट्व   अतिगार्ग्य   अतिगो   अतिग्रह्   अतिजर   अतिजरस्   अतित्यद्   अतित्वम्   अतिधेनु   अतिनिद्रम्   अतिनौ   अतिपत्ति   अतिमाम्   अतिराजकुमारि   अतिराजन्   अतिराजय   अतिरै   अतिव्यथन   अतिव्याप्ति   अतिश्री   अतिश्व   अतिसर्व   अतृण्या   अत्यन्तग   अत्यन्तीन   अत्ययिन्   अत्यस्त   अत्यहम्   अत्यह्न   अत्याकर   अत्याधान   अत्याय   अत्यासम्   अत्यूध्नी   अदादि   अद्मर   अद्यश्वीन   अद्योतक   अधमार्ध्य   अधरतस्   अधरेद्युस्   अधिकार्थवचन   अधिकार्म   अधिकृ   अधिगा   अधिज   अधित्यका   अधिदन्त   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP