Dictionaries | References

नीलकंठ | Nīlakaṇṭha

Nīlakaṇṭha  
Variations : Nīlak.; Nīl.

  |  
अङ्गारावक्षेपण   अभिक्षेप   अर्धासि   असंग्राह      उपक्षय   उपचीर्ण   उपमित्र   उपसर्प   उपोद्बलित   एकपुष्कल   एकाहार्य   औष्ट्रिक   कच्छा   कला   काकस्पर्श   चातुर्विद्य   तपस्य   तुङ्गनाथ   तुष्टिमत्   दुःसंरक्ष्य   दुराधार   देवारिप   दौर्हृद   द्योकार   धनुस्   धन्वन्तर   धात्रेयिका   धारिन्   धूर्युज   नंहस   नन्द्यावर्त   नपराजित्   नयन   निकर्तन   निकष   निकुलीनका   निकृति   निभृत   निर्नायकत्व   निष्कर्ण   निष्कर्ष   निष्कैवल्य   नेष्टु   पक्ति   पक्षवत्   पङ्कजवत्   पञ्चस्रोतस्   पटच्चर   पतंग   पताका   पतिखेचर   परामृश्   परायण   परिक्रीत   परिधिन्   परिपृच्छिक   परिवत्सक   परिवाप   परिष्कर   पर्वकार   पाञ्चालेय   पाण्ड्यदेश   पारगामिन्   पावन   पिण्डदा   पिनद्धक   पिष्टीकृ   पीठमर्द   पीठसर्प   पुत्तिका   पुद्गल   पुरोवर्तिन्   पुष्कर   पुष्करस्थपति   पूर्णक   पूषात्मज   पूषानुज   पृष्ठवाह   प्रगाढ   प्रग्रह   प्रणुदित   प्रतिकल्पम्   प्रतिकार्य   प्रतिचक्र   प्रतिपापिन्   प्रतिबिम्बन   प्रतिव्यूह   प्रत्यापत्ति   प्रत्यासन्न   प्रभाष   प्रमाण   प्रमाणत्व   प्रव्याहार   प्रसंख्यान   प्रसर्प   प्रसाध्   प्रसिद्धता   प्रसृति   प्रस्कुन्द   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP