Dictionaries | References
L

Lāṭyāyana

Lāṭyāyana  
Variations : Lāṭy.; Lāṭy

  |  
आर्भव   उख   औपगव   और्व   कुत्स   क्रौञ्च   कालेय   कौत्स   गार्ग्य   गोतम   गोसव   चन्द्र   ज्योतिस्   जानपदी   जामि   तार्क्ष्य   दक्षिणाग्नि   देवव्रत   धानंजय्य   पज्र   पथ्य   पयस्य   पुरुष   प्रस्ताव   प्राचीनावीत   पार्थ   बृहद्भानु   महत्   महागिरि   राणायनीपुत्र   रात्रि   वैखानस   वृत्ति   वैयाघ्रपद्य   वाग्मिन्   वार्षगण्य   विश्वरूपा   शतायुस्   श्यावाश्व   स्वस्त्यात्रेय   हिरण्यकशिपु   गौतम   तीर्थ   गण   जनित्र   प्रज्वलित   पर्याय   पुष्प   वृद्ध   स्तवन   अक्षरसधातु   अग्निपद   अग्निमीयाम   अग्रिमवती   अग्रियवत्   अतिप्रणी   अतिशङ्क्   अतिष्टु   अतीर्थ   अदन्ताघातिन्   अधःसंवेशिन्   अध्यास्या   अधिशय   अनुक्री   अनुग्रामम्   अन्तःप्रतिहारम्   अन्तःसाम   अनध्यास   अनुधा   अनुपघ्नत्   अनूपधृ   अनुप्रसृप्तिन्   अनुप्रसर्पक   अनूपविश्   अनुपस्थान   अनुब्राह्मणम्   अनुब्राह्मणिक   अन्यत्स्थानगत   अन्यूनाङ्ग   अन्वधिरुह्   अन्वस्   अन्वाख्या   अन्वाहरण   अन्वाहार   अनुसक्थम्   अनुसंहृ   अनियोग   अपगर   अपघाटिला   अप्तोर्याम   अप्तोर्यामन्   अप्रतिहार   अप्राणत्   अपरिभक्ष   अपश्रि   अपावृ   अपिकक्ष   अपिसृज्   अभ्युक्षण   अभ्युन्नी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP