Dictionaries | References

"ನ" Words

  |  
ನಂಜಾಗು   ನಂಜಿನ   ನಂಜಿನ ಸರ್ಪ   ನಂಜಿನ ಹಾವು   ನಂಜಿಲ್ಲದ ಸರ್ಪ   ನಂಜಿಲ್ಲದ ಹಾವು   ನಂಜು   ನಂಜು ನೀಡು   ನಂಜುಳ್ಳ ಸರ್ಪ   ನಂಜುಳ್ಳ ಹಾವು   ನಂಟಸ್ತಿಕೆ   ನಂಟು   ನಂಟುಳ್ಳ   ನಂಟುಳ್ಳಂತ   ನಂಟುಳ್ಳಂತಹ   ನಂತರ   ನಂತರದ   ನಂದ   ನಂದ ಮಹಾರಾಜ   ನಂದನವನ   ನಂದಪಾಲ   ನಂದಾ   ನಂದಿ   ನಂದಿಕೇಶ್ವರ   ನಂದಿಗ್ರಾಮ   ನಂದಿನಿ   ನಂದಿಸು   ನಂದು   ನಂಬತಕ್ಕ   ನಂಬರ್   ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್   ನಂಬಿಕಸ್ಥ   ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ   ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದಂತ   ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದಂತಹ   ನಂಬಿಕೆ   ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ   ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ   ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ   ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿ   ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ   ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹ   ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾದ   ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾದಂತ   ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾದಂತಹ   ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ   ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದಂತ   ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದಂತಹ   ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ   ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹದ   ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹಿ   ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ   ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತ   ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ   ನಂಬಿಗಸ್ತ   ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ   ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತ   ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತಹ   ನಂಬಿಗಸ್ಥನಲ್ಲದವ   ನಂಬು   ನಂಬುಗೆ   ನ್ಯಸಧಾರಿ   ನ್ಯಾಯ   ನ್ಯಾಯ ಕರ್ತ   ನ್ಯಾಯ ಕರ್ತನಾದ   ನ್ಯಾಯ ಕರ್ತನಾದಂತ   ನ್ಯಾಯ ಕರ್ತನಾದಂತಹ   ನ್ಯಾಯ ಪಕ್ಷಪಾತಿ   ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನ   ನ್ಯಾಯಜ್ಞ   ನ್ಯಾಯದರ್ಶಕರು   ನ್ಯಾಯ-ದರ್ಶಕರು   ನ್ಯಾಯಪ್ರತಿವಾದಕ   ನ್ಯಾಯಪರ   ನ್ಯಾಯಪರವಾದ   ನ್ಯಾಯಪೀಠ   ನ್ಯಾಯಬದ್ದತೆ   ನ್ಯಾಯಬದ್ಧತೆ   ನ್ಯಾಯಬುದ್ಧಿ   ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ   ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ   ನ್ಯಾಯಮಂಡಲಿ   ನ್ಯಾಯಯುಕ್ತ   ನ್ಯಾಯಯುತ   ನ್ಯಾಯಯುತನಾದ   ನ್ಯಾಯಯುತನಾದಂತ   ನ್ಯಾಯಯುತನಾದಂತಹ   ನ್ಯಾಯವ್ಯವಹಾರ   ನ್ಯಾಯವಲ್ಲದ   ನ್ಯಾಯವಾದ   ನ್ಯಾಯವಾದಿ   ನ್ಯಾಯವೃತ್ತಿಯವನು   ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ   ನ್ಯಾಯ-ಶಾಸ್ತ್ರ   ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತ   ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿತ   ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ   ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ   ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಂತ   ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP