Dictionaries | References

"బ" Words

  |  
బం అనేశబ్ధం   బంక   బంక చెట్టు   బంక మన్ను కలిగిన   బంక మన్ను గల   బంకగానుండుట   బంకడబ్బా   బంకమట్టి   బంకమన్ను   బంకముచ్చు   బంకయైన   బంగం   బంగపడు   బంగలా   బంగళా   బంగాకు   బంగారం   బంగారంతో నిర్మించబడిన   బంగారపు కర్ర   బంగారపుకొట్టు. బంగారుఅంగడి   బంగారానికి తావి అబ్బినట్టు   బంగారు నాణెం   బంగారు పంజరం   బంగారు పూతగల   బంగారు రంగు   బంగారుకుండ   బంగారుకొండ   బంగారుగని   బంగారుగుడి   బంగారుగొలుసు   బంగారుతామరపూలచెట్టు   బంగారునాణెం   బంగారుపర్వతం   బంగారురంగుచిలుక్   బంగారుషాపు   బంగాలికారాగం   బంగాళాదుంప   బంగాళాదొంపబజ్జీ   బంగి   బంగినపల్లిమామిడి   బంగినిపల్లిమామిడి   బంగు   బంగ్లా   బంగ్లాదేశ్‍కు సంబంధించిన లేక బంగ్లాదేశ్ యొక్క   బంజరు   బంజరుబీడు   బంజరుభూమి   బంజారాయైన   బంజారిణి   బంటు   బంట్రోతు   బండ   బండతనం   బండతనంగల   బండతల గల   బండారము   బండి   బండి తోలువాడు   బండి నడుపువాడు   బండి బాడుగ   బండితొట్టె   బండినడుపువాడు   బండివాడు   బండీరలతికా   బంతి   బంతి పూవు   బంతి భోజనం   బంతి మొక్క   బంతికర్ర   బంతిపువ్వు   బంతిపూవు రంగు గల   బంతిసంరక్షకుడు   బంతుల పెట్టె   బందా   బందించినటువంటి   బందించుసాధనం   బందిఖానా   బందిగం   బందిపోటు దొంగ   బందీ   బందీఖానా   బందీగృహం   బందీయైన   బందు   బందుకా   బందుగు   బందుప్రీతి   బందూక   బందూకు   బందెలదొడ్డీ   బంద్   బంద్ చేయు   బంధ విముక్తి   బంధ విముక్తుల్ని చేయుట   బంధం   బంధకి   బంధనం   బంధనమాల   బంధనము   బంధనరహితమైన   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP