Dictionaries | References

हुजती or त्या

हुजतखाऊ c See the preceding word.

Related Words

या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करणें   त्या दृष्टीनें   ज्‍या गांवाला गेले, त्‍या गांवचे झाले   ह्या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणें   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   हुजती   त्या पायींच   जिवँ मारतात्‌ त्‍या गांवा नागौन सोड्‌ल्‍यार आनि विचार्ता?   उंची वस्तु अल्प मोला, त्या राष्ट्रीं मोडती कळा   ह्या बोटावेलो निथु त्या बोटार काढता   ऊर भाता (त्या?) सारखा दडपणें   या कानांत तुळशीपत्र, त्या कानांत बिल्वपत्र   ज्‍या जैशी संगति, त्‍या तैशी गति   या-या कानाचा त्या कानाला पत्ता नसणें   या हाताचे त्या हातावर   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   या बोटाचा थुंका त्या बोटावर   त्‍या गांवचा नसणें   या कानानें ऐकणें व त्‍या कानानें सोडणें   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   ज्‍या गांवास जाणें नाहीं, त्‍या गांवची वाट कशाला विचारावी   ज्‍या रंगाचा चष्‍मा, त्‍या रंगाची वस्‍तु   रिकाम्या माणसा काय करशी? तर ह्या कानांतलें तानवडें त्या कानांत घालशी   अदावती-त्या   मेहनती-त्या   अदावती or त्या   उंटावरून शेळ्या हांकल्या, त्या सर्व पळाल्या   हेमाड द्विज तो ब्रह्मसानः त्या पांतीचा मी पापी कृतघ्नः   एक मेंढा पुढें चालतो, त्या मागें दुजा जातो   ह्या हाताचा झाडा त्या हातावर द्यावा लागतो   हिकमती-त्या   गरज लागे त्‍या वेळे, मित्राची परीक्षा कळे   कुत्तेकू खीर और गद्धेकू चपाती-त्‍या (नही पचती)   त्या   ज्‍या घरीं दिली पोरी, तिला त्‍या घरची लागली रीतभात सारी   ह्या बोटाची वेदना त्या बोटास येत नाहीं   (ज्‍या) गांवी गेलें, (त्‍या) गांवचें झालें   असमजुती or त्या   घर अस्‍कड, बायल माकड, त्‍या दादल्‍याक ना सांकड   मेहनती or त्या (मेहनत   विद्या नसे ज्याः पशु गणावे त्या   अलुता-त्या   गफलती-त्या   घरीं आली मावशी, त्‍या दिवशीं एकादशी   या हाताचा झाडा त्या हातावर देणें   अंगमेहनती or त्या   आडगात or त्या   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   राबता or त्या   मांडूक-मांडूक म्हणता ‘ हांव रडतां त्या भितीं पावस पडता. ’   tax paid sale or purchase   अंगमेहनती or त्या   अदावती or त्या   अदावती-त्या   अलुता-त्या   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   असमजुती or त्या   असेल त्या दिवशी दिवाळी, नसेल त्या दिवशी शिमगा   असेल त्या दिवशीं दिवाळी, नसेल त्या दिवशीं शिमगा   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   आडगात or त्या   उंची वस्तु अल्प मोला, त्या राष्ट्रीं मोडती कळा   उंटावरून शेळ्या हांकल्या, त्या सर्व पळाल्या   ऊर भाता (त्या?) सारखा दडपणें   एकूण or न   एक मेंढा पुढें चालतो, त्या मागें दुजा जातो   ओलाचिंब or ओलातिंब   कुत्तेकू खीर और गद्धेकू चपाती-त्‍या (नही पचती)   कलागती or त्या   गफलती or त्या   गफलती-त्या   गरज लागे त्‍या वेळे, मित्राची परीक्षा कळे   घर अस्‍कड, बायल माकड, त्‍या दादल्‍याक ना सांकड   घरीं आली मावशी, त्‍या दिवशीं एकादशी   चबिणा or ना   चिकणा or ना   चिपतळ or ळा   चौघडी or ड्या   ज्‍या गांवाला गेले, त्‍या गांवचे झाले   ज्‍या गांवास जाणें नाहीं, त्‍या गांवची वाट कशाला विचारावी   (ज्‍या) गांवी गेलें, (त्‍या) गांवचें झालें   ज्‍या घरीं दिली पोरी, तिला त्‍या घरची लागली रीतभात सारी   ज्‍या घरी बळ असे वनितेचें। त्‍या घरीं धिक्‌ जिणें पुरुषाचें।।   ज्‍या जैशी संगति, त्‍या तैशी गति   ज्‍या रंगाचा चष्‍मा, त्‍या रंगाची वस्‍तु   जामण or न   जिवँ मारतात्‌ त्‍या गांवा नागौन सोड्‌ल्‍यार आनि विचार्ता?   झिंजारणें or झिंजाडणें   टिकोर or रा   डागिणा or ना   त्या   त्‍या गांवचा नसणें   त्या दृष्टीनें   त्या पायींच   तशरीफ or ब   तांबडी कोरंटी or तांबडी कोरांटी   तिरकोण or न   दरखास्त or स   दुरगुसला or दुरगूस   दिवाळा or ळ्या घोडा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP