TransLiteral Foundation

हिरा-हिरा दिवा

पक्का मूर्ख.

Related Words

हिरा   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   चोखटाईचा हिरा न्‌ सात मण बुरा   टांगता दिवा   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   शहाणपणा-शहाणपणाचा दिवा लागणें   कर्‍याचा दिवा   हिरा-हिरा दिवा   हिरा मुखसे ना कहे, लाख हमारा मोल   ढेंकणाच्या संगे, हिरा भंगे   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   दिवा दिवठणीं आणि बाईल हांतरुणीं   गगनीं दिवा लावणें   आपल्या भोंवती दिवा ओवाळणें   दक्षिणचा दिवा   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   उठाठेवा आणि बोडक्यावर दिवा   दिवा लावणें   दिवा पाहूण येतें, फडा पाहून जातें   शेणाचा दिवा लाविणें   हिरा हिंग   कोणाचा हिरा, न माहा काठोट्याच बरा   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   हिरा उकिरडयांत पडला तरी चमकतांना राहात नाहीं   लहानच हिरा बरा, थोर गार कशाला !   चांगले उपदेशा नाहीं मोल, जसा हिरा तो अमोल   दिवा दिवसं   दिवा उंबर्‍यावर पाजळणें   पावसानें डोळे वटारणें, दिवा लावणें   एखाद्याच्या मुतानें दिवा पाजळणें   दिवा दिवसे   दसर्‍यांतून पार पडेन तेव्हां दिवाळीचा दिवा पाहीन   आपल्या तोंडाभोवतीं आपणच दिवा ओवाळून घेणें   ज्‍याचे सरे, तो दिवा लावून करे   ज्‍यानें न पाहिला आवा त्‍यानें पाहिला दिवा   दिवा ओवाळणें   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   रीठ-रिठावर दिवा लागणार नाहीं   दिवा लावून येणें. हात हालवीत जाणें   मिणमिण-मिण मिण दिवा, कृपणाचा केवा, गाजराचा मेवा व हिजडयाचा ढवा   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   जंववर पाहिला नाही आवा, तंववर दिवा   फुकट झवा, सारे रात दिवा   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   आधीं दिवा घरीं तेवा, मग मशिदींत दुसरा ठेवा   आपल्या तोंडाभोवतीं आपणच दिवा ओवाळून घेणें   आपल्या भोंवती दिवा ओवाळणें   आयजीच्या जिवावर बायजी उदार, ध्यां (दिवसां) दिवा रात्री अंधार   उठाठेवा आणि बोडक्यावर दिवा   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावावयाचा   एखाद्याच्या मुतानें दिवा पाजळणें   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   कर्‍याचा दिवा   कवडीचें तेल, कवडीची वात, दिवा जळो सारी रात   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   गगनीं दिवा लावणें   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   ज्‍याचे सरे, तो दिवा लावून करे   ज्यानें न पाहिला अवा त्यानें पाहिला दिवा   ज्‍यानें न पाहिला आवा त्‍यानें पाहिला दिवा   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   जंववर पाहिला नाही आवा, तंववर दिवा   टांगता दिवा   डोंगरीं दिवा लावणें   तुझी दाढी जळो पण माझा दिवा लागो   दक्षिणचा दिवा   दुखणें दिवा पाहून येतें न्‍ फडा पाहून जातें   देखला नाहीं दिवा आणि पाहिला आवा   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   दसर्‍यांतून जगूं (जगेल, निघेल) तेव्हां दिवाळी (दिवाळीचा दिवा) बघूं (पाहील)   दसर्‍यांतून पार पडेन तेव्हां दिवाळीचा दिवा पाहीन   दाढीला आग लागली, म्हणे माझा दिवा लाऊन घेऊं द्या   दिवस गेला हेटाहेटी-हेटीमेटी-हाटीमेटी-रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवा   दिवा उंबर्‍यावर पाजळणें   दिवा ओवाळणें   दिवा दिवठणीं आणि बाईल हांतरुणीं   दिवा दिवठाणीं, बाई प्रस्थानीं   दिवा दिवसं   दिवा दिवसे   दिवा पाहूण येतें, फडा पाहून जातें   दिवा लावणें   दिवा लावून येणें. हात हालवीत जाणें   दिवा लावी घरांत, मग देवळांत   पावसानें डोळे वटारणें, दिवा लावणें   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   फुकट झवा, सारे रात दिवा   मुतांत दिवा जळणें   मुतानें दिवा पाजळणें-लावणें   मुलखांत दिवा लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तवा

 • स्त्री. मुर्च्छा ; घेरी . ( विरु . ) तव पहा . ( क्रि० येणे ). 
 • पु. १ पोळ्या , भाकरी इ० भाजण्याचे लोखंडाचे , मातीचे वर्तुलाकार पसरट असे भांडे . भरत रडे मातेचा तो स्नेह हि तापला पर तवा या । - मोरा हनुमद्रामायण १ . ४८४ . २ कांठ व पदर वर्ज्य करुन शेला , शालजोडी इ० वस्त्राचा मधला भाग ; वस्त्राचे अंग . ३ ( ल . ) एकसारखा सपाट व विस्तीर्ण पातळ खडक ; कातळ . ४ वृक्ष , खाचखळगे , उंचवटे इ० नी विरहित असा जमिनीचा प्रदेश ; सपाट भूप्रदेश . ५ रत्न इ० कांच्या कोंदणामध्ये रत्नाच्या खाली बसविण्याचा सोने , चांदी इ० धातूचा पत्रा ; तकट . ६ दौलताबाद येथील किल्ल्यांतील काढताघालता पूल ; उभ्या चढणीवर जिन्याच्या तोंडाशी बसविलेले काढताघालता पूल ; उभ्या चढणीवर जिन्याच्या तोंडाशी बसविलेले तव्याच्या आकाराचे लोखंडी झाकण . शत्रूला येता येऊ नये म्हणून याच्यावर विस्तव घालीत . ७ ओलांडण्याकरिता नाला , गटार इ० कांवर घातलेला पुलासारखा लोखंडी पत्रा . [ सं . तप = तापणे ; प्रा . तव ; हिं . तवा ; फा . ताबा ] सामाशब्द - 
 • ०तोबरा पु. १ ( तवा आणि तोबरा ) ( ल . ) प्रवासास आवश्यक सामुग्री , सामान ; प्रवासाचे साहित्य . २ निर्वाह ; उपजीविका . इकडे उत्पन्न झाल्यास तवा - तोबरा , न जाल्यास फाका . - होकै १०५ . परंतु फौजेचा तवा - तोबरा चालला पाहिजे . - ख ६ . २९१३ . [ तवा + तोबरा ] 
 • तवा तगारी, दोमण ज्‍वारी 
More meanings
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

जपाची संख्या १०८ का ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.