Dictionaries | References

हिरकणी-हिरकणी ती हिरकणी, गारगोटी लाजिरवाणी


हिरा तो हिरा, गार ती गार
पहा.

Related Words

भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   आवडता-ती-तें   हिरकणी   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   ती गेली पण ते गेले नाहींत   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   अयोग्य - अयोग्यतेनें प्रतिष्ठा मिळविती ती अपराधाविना जाती   जी बाळंत झाली, ती पोंसूक भियेना   जीस बहु वर्षे कष्‍ट, ती पत तत्‍क्षणीं नष्‍ट   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   ती गुण   मिनत-ती   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   लंगडा (-डी-डें) तो (-ती-तें) लंगडा (-डी-डें) पण गांवखरीं (-दरीला-धारिनें-गांवाशेजारीं) चरत नाहीं   हिर्‍यापोटीं गारगोटी   रत्नापोटीं गारगोटी   मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   कोणी नुकसान केली ती तत्‍क्षणी विसरावी   यति or ती   राजाची राणी ती महानुभावाची केरसुणी   मागुता-ती   ऐरावत-ती   संजायत or ती   गरत-ती   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   चोरक्रांत-ती   सांगत ती चाकरी, दीत तॉ मुशारॉ   दुडता or ती   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   अशाश्वत-ती   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   तिवेत-ती   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   विणें-विणारणीच्या वेदना विणारीण जाणे-विते ती जाणते   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   आपल्‍या खेटरावर माया, ती दुसर्‍याच्या पोरावर नाहीं   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   केकत or ती   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   केकत or ती   यति-ती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP