Dictionaries | References

हिमाईत-यत-हिमाइतीचा गाढव

आवडतें गाढव.
आवडता पण नालायक आश्रित.

Related Words

यत   हिमाईत-यत-हिमाइतीचा गाढव   हिमाईत   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   मडवळ-मडवळा गाढव, हर्दासा तट्टु, फाटीरि द्याले तितले व्हांवता   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   आपण गाढव जाल्यारि दुसर्‍यानि फटिरी बसल्यारि इत्या कोपका?   गाढव   हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो   अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाढव पिटी, अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाडी, मांडी, टीरी, टाळी पिटी   गाढव ओतार्‍याचें आणि बाईल म्‍हातार्‍याची   बिदी-बिदीचें गाढव बिदीलाच येणार   आजतागाइत-यत   हिमाइतीचा गाढव   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   गाढव ना ब्रह्मचारी   आपले गरजे, गाढव राजे   कायदा हा गाढव आहे   घोडें कमावतें आणि गाढव खातें   हिमाइतीचा   किफाईत-यत   किफाईत or यत   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   ज्‍याचे त्‍याला, गाढव ओझ्याला   कुंभारापेक्षा गाढव शहाणे   दुभती म्हैस दऊन गाढव कोण घेतो?   गाढवाला दिला मान, गाढव करते वरती कान   अभ्यंग - अभ्यंगस्थानीं पूजिला, गाढव पळे रस्त्याला   लोणारी-गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दुभती गाय सोडा आणि झंवता गाढव धरा   घोडें फिरण्याला, गाढव ओझ्याला   वेळ ना वखत, गाढव गेलें भोंकत   गाढव स्‍वारीस गेले, घोडा होऊन नाहीं आलें   गाढव गंगेसी न्हाणिलें। जाऊनि उकरड्यावरि लोळे।।   लोणार्‍याचें गाढव सोडल्याबरोबर उकीरडा फुंकत राहावयाचें   गाढवाचे केले सोहळे आणि गाढव उकिरड्यावर लोळे   नवल झालें, गाढव मेलें   ज्‍याचें त्‍याला, गाढव ओझ्याला   गाढव गूळ हगतें तर डोंबारी-लोणारी-कुंभार कां भीक मागते   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP