TransLiteral Foundation

हास्य-हास्यवदनी असतो, तो गुह्य झांकून ठेवतो

जो मनुष्य नेहमीं हंसतमुख असतो तो खोल मनाचा असतो. तो कधीं आपल्या मनांतील गुप्त गोष्टी कोणास कळूं देत नाही. उ०- हंसता पुरुष, रडती रांड. An open countenance often conceals close thoughts. -सवि. ४२७.

Related Words

चतुर राहतो निजाधीन, मूर्ख असतो पराधीन   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   तळें राखील तो पाणी चाखील   म्हणेल तो चुकेल   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हलक्याचे पोटांत काहीं गुह्य राहत नाहीं   मांजर अगदीं डोळे झांकून दूध पितें   जो चढेल, तो पडेल   आपण भला तो जग भला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

tetrahydrofolic acid (FH4)

 • टेट्राहायड्रोफोलिक आम्ल 
 • (abbr. THFA) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

गोकुळ अष्टमी उपास आज करायचा? की उद्या करायचा?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.