TransLiteral Foundation

हावरा-हावर्‍या हावर्‍या सण कधीं, सगळयासार्‍या गावाच्या आधीं

अधाशी मनुष्यास नेहमीं सण असावा असें वाटत असतें.

Related Words

आधीं   हावरा-हावर्‍या हावर्‍या सण कधीं, सगळयासार्‍या गावाच्या आधीं   भावई, सण दिवई   कधीं नाही कधीं   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   नाचरी आधीं बाई नाचरी, तिचे पायांत बांधली घागरी   पुनवेची अंवस व अंवसेची पुनव कधीं झाली आहे?   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   पापानें कधीं पोट भरवेल   ब्राम्हणाची संध्या व वाण्याचें उधार कधीं राहावयाचें नाहीं   कधीं काळीं   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   कधीं नवत-नव्हत   कधीं न होतेला   आवडीचा पाहुणा, दिवाळीचा सण   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   दुखणें कधीं नाहीं माहीत, तो मरतो पहिल्या दुकण्यांत   कधीं नाहीं धड, अवसे पुनवेला रड   ससाकुतरें निघालें काशीयात्रेला, ससा आधीं पोहचला   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   मरणा आधीं सरणांत घालणें   मृगाचे आधीं पेरावें आणि बोंबेचे आधीं पळावें   जेवण्याला आधीं आणि कामाला कधीं मधीं   कधीं नाहीं वग, डोळे उघडून बघ   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   बाईल पैशाची पैशाची । कधीं नव्हे बा पुरुषाची ॥   राजा कधीं चुकत नाहीं   खायला आधीं, निजायला मधीं, कामास कधीं मधीं   जाशी बुधीं, येशी कधीं   आधीं पिसा, त्याची हातीं दिलें कोलीत   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं सूनसून, मग फूणफूण   आधीं स्वतःची चूक दुरूस्त करा, मग दुसऱ्याची करा   आधीं वाघ्या, मग पाग्या   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   बरें करीत असावें-करुन ठेवावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   आधीं कसोटी, मग सचोटी   आधीं पिठोबा मग विठोबा   प्रेत झांकून ठेवावें, आधीं पेरणीस जावें   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   कधीं नाहीं पाहिला डोळां, आणि येऊन पडला गळां   ताका आधीं म्‍हशीचें भांडण   एक जूट, त्यांना कधीं न तूट   उतावळीनें घडें तें कधीं यशा न चढें   आधीं महार, मग सृष्टि होणार   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   अस्वला आधीं आरोळी-किंकाळी   आण मण, करूं दे सण   आधीं   आधीं अननं मग तननं   आधीं आत्मज्ञान मग ब्रह्मज्ञान   आधीं आपलें घर भरावें, मग पाहिजे तेथे जावें   आधीं कडू, मग गोड   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   आधीं कष्‍ट मग फळ। कष्‍टचि नाहीं तें निष्‍फळ।।   आधीं कसोटी, मग सचोटी   आधीं गुंततोस कां, मग कुंथतोस कां   आधीं देव मग जेव   आधीं दिवा घरीं तेवा, मग मशिदींत दुसरा ठेवा   आधीं नर व्हा, मग नारायण काही दूर नाहीं   आधीं ना मधीं, तळिसंक्रात कधी   आधीं नासाडी आणि मग पंचांगाची घडी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   आधीं पिठोबा आणि मग विठोबा   आधीं पिठोबा मग विठोबा   आधीं पिसा, त्याचे हाती दिलें कोलीत   आधीं पिसा, त्याची हातीं दिलें कोलीत   आधीं फिरती रानोमाळ, मग घेतली जपमाळ   आधीं बुद्धि जाते मग लक्ष्मी जाते   आधीं बुद्धि जाते, मग वैभव (लक्ष्मी, भांडवल)   आधीं बसला रट्टा, मग तोडतो तंटा   आधीं भात खाऊन मग जात विचारावी   आधीं भिजलें, मग वाळलें   आधीं मला वाढा, मग ओढीन कामाचा गाडा   आधीं महार, मग सृष्टि होणार   आधीं माळी, मग सृष्टि झाली   आधीं मोलकरीण, मग झाली यजमानीण   आधीं वाघ्या, मग पाग्या   आधीं वाचा जाते, मग जीव जातो   आधीं शहाणपण जातें, मग भांडवल जातें   आधीं शिदोरी, मग जेजुरी   आधीं संतसंग, मग पांडुरंग   आधीं संताप, मागून पश्र्चात्ताप   आधीं सूनसून, मग फूणफूण   आधीं स्वतःची चूक दुरूस्त करा, मग दुसऱ्याची करा   आधीं सोन्याचें, वरि जडावाचें   आधीं सोन्याचा उंबरठा होऊं दे मग कपाळ फुटूं दे   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता ठोंब्या, मग झाला बाब्या   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होती त्याची मार्गी, मग झाली देवलंबी   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

compact support

 • संहत अवलंब 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.